Suspensió plans urbanístics i llicències en l'àmbit de l'antic Silvi's

L'Ajuntament de Gavà en sessió celebrada pel Ple de data 22 de desembre de 2022, va adoptar, entre d'altres, l'acord per suspendre, durant el termini d'un any, la tramitació de planejament i llicències  amb la finalitat d'estudiar la Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit de l'Antic Silvi's.

Anunci BOP

Plànol suspensió llicències