Recursos i serveis per a les entitats

L'Ajuntament de Gavà ofereix a les entitats serveis i recursos com els del Casal Municipal d'Entitats Sant Jordi, cursos de gestió associativa, recursos per divulgar l'associacionisme, exposicions, guies d'entitats, així com assessorament per a endegar una associació, préstec de material i d'infrastructura i cessió de l'ús de sales als diferents equipaments municipals.

Les associacions de veïns compten amb un programa de dinamització de les seves seus socials de suport econòmic per a despeses de funcionament i per a les Festes del Barri.

D'altra banda també es gestionen, juntament amb les entitats veïnals, espais de participació a diferents barris de la ciutat: Can Tintorer, Can Tries, Ca n'Espinòs, la Sentiu i Gavà-Mar.

Les entitats interessades en sol·licitar qualsevol subvenció s'han de dirigir a l'Ajuntament de Gavà, plaça de Jaume Balmes, s/n, telèfon 93 263 91 36, on rebran cumplida informació sobre la documentació que han de presentar i els qüestionaris que han d'omplir. La normativa i els formularis que cal cumplimentar els podeu consultar en aquesta pàgina.

Cessió d'equipaments, infrastructures i espais públics


L'Ajuntament de Gavà ofereix el servei de finestra única per a totes les entitats de Gavà que vulguin sol·licitar infrastructura o espais per activitats obertes al públic. Totes les entitats sense ànim de lucre amb seu a Gavà poden fer ús d'aquests espais de forma gratuita.