Directori d'associacions i entitats

ACAPS GAVÀ-VILADECANS, ASSOCIACIO CATALANA D'AMICS DEL POBLE SAHRAUI DE GAVÀ I VILADECANS

Adreça: Rambla de Joaquim Vayreda, 31 (Gavà) Consulti el plànol

E-mail: gava.viladecans.sahara@gmail.com

Finalitats:

"- Col·laborar activament en l'assoliment de la independència del poble sahrauí i en el seu posterior desenvolupament com a país, reconeixent la R.A.5.D. (República Àrab Sahrauí Democràtica) com a expressió d'un estat sobirà i al front Polisario com a moviment d'alliberament nacional i legítim representant d'aquest poble.
- Facilitar, entre el poble català, el coneixement de la vida, els costums, les tradicions i les característiques del poble sahrauí.
- Desenvolupar iniciatives que afavoreixin l'intercanvi cultural, polític, econòmic i social entre el poble sahrauí i el poble català.
- Promoure i desenvolupar projectes d'assistència humanitària i programes de cooperació amb el poble sahrauí.
- En la tasca per assolir aquests objectius, ACAPS-GAVÀ procurara una plena coordinació amb les autoritats de la República Sahrauí Democràtica, mitjançant la delegació del Front Polisario a Catalunya.
- Defensar els drets humans individuals i col·lectius del poble sahrauí."

 

AGRUPACIÓ DE RESTAURADORS DE GAVÀ

Adreça: Rambla de Joaquim Vayreda, 31 (Gavà) Consulti el plànol

Finalitats:

"- Com a principi bàsic de la seva constitució proclama el propòsit de servei a Gavà, especialment als seus valors tradicionals i a la seva personalitat e imatge turística.
- La representació, defensa i promoció dels seus associats, des de tots els punts de vista: econòmic, social i professional.
- Fomentar la solidaritat i cooperació entre tots els associats promocionant i creant serveis comuns de caràcter assistencial i professional a la restauració de Gavà."

 

AGRUPACIÓ ESPORTIVA FUTBOLISTES VETERANS DE GAVÀ

Adreça: Carrer de Lluís Dalmau, 20 bx (Gavà) Consulti el plànol

Tel: 936380588

Finalitats: "Té com a principal modalitat o disciplina esportiva la pràctica del futbol. L'Agrupació inclou també la pràctica de dos esports més: el futbol sala i la petanca. A aquest efecte funcionaran les seccions esportives corresponents. La junta directiva podrà acordar la creació de noves seccions per practicar altres modalitats o disciplines esportives. L'acord serà ratificat per l'assemblea general de l'entitat i comunicat al registre d'entitats esportives."

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA GAVÀ

Adreça: Rambla de Joaquim Vayreda, 68 2 (Gavà) Consulti el plànol

Web: http://www.agfogava.com.es

Tel: 936626366

E-mail: agfoga@gmail.com

Els fins de l'associació són: La finalitat de l'Agrupació consisteix en promoure, difondre, i fomentar l'afecció i l'aprenentatge a la fotografia en tots els  àmbits, com expressió artística i cultura. Per aconseguir aquests fins: a) es promouen activitats docents tal com cursets bàsics d'iniciació a la fotografia, tractament digital de les imatges o d'altres temes relacionats a la millora de la qualitat fotogràfica i dels fotògrafs. b) es relaitzen tallers d'aprofitament i practica, com l'ús de platós, i de la il·luminiació, o de la fotografia de primers plans o macros. c) es realitzen activitats d'esbarjo, com visites a llocs curiosos, o pobles amb paisatges atraients, així com la participació dels denominats "rallis fotogràfics". d) es realitzen activitats que promovem difondre l'afecció a la fotografia, consisteix en preparar concursos i exposicions, tal com concursos nacionals en col·laboració amb entitats i/o federacions i internament lligues socials, així com exposicions socials o d'aficionats a la fotografia. En queda exclòs tot ànim de lucre.  

AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE GAVÀ

Adreça: Plaça de Jaume Balmes, 6 1 4 (Gavà) Consulti el plànol

Web: http://www.astrogava.org

E-mail: astrogava@gmail.com

Finalitats:

"- Fomentar l'interès per l'astronomia.
- Organitzar sortides astronòmiques.
- Realitzar xerrades i activitats sobre l'astronomia."

AGRUPAMENT ESCOLTA ROC DEL MIGDIA

Adreça: Carrer del Raval de Molins, 36 (Gavà) Consulti el plànol

Article 2.- Els fins de l'agrupament són: L'AE Roc del Migdia és part del moviment educatiu anomenat associació catalana de Scout WFis del qual formen part. Es una associació catalana que mitjançant el mètode scout el joves i infants son educats per tal de desenvolupar en ells un esperit crític i un compromís envers el seu entorn en conjunt amb l'escoltisme catòlic i compromets amb l'església. Per aconseguir les seves finalitats, l'agrupament realitza les activitats següents: la llei escolta i guia es la base on queda explícit els valors que treballem com a grup. Les finalitats i els principis fonamentals de l'escoltisme son: deures espirituals. Fe en l'amistat i la germanor mundial. Lleialtat al País. Servei envers els altres. Adhesió i fidelitat a la llei i la promesa Scout. Caràcter voluntari de pertànyer al moviment scout. Independència institucional de qualsevol partit polític o sindical, i llibertat individual de pertànyer al que vulgui, sempre i quan Ilurs principis no siguin contraris a la Declaració Universal dels Drets Humans i els fonaments que animen l'escoltisme universal. Compromís Social. Espiritual i Personal. En queda exclòs tot ànim de lucre.

AIGUA PER AL SAHEL

Adreça: Carrer dels Tellinaires, 136 (Gavà) Consulti el plànol

Web: http://aiguaperalsahel.pangea.org

Tel: 932370647

E-mail: mariolafoix@hotmail.com

Finalitats:

"-Promoure i realitzar projectes i programes de cooperació pel desenvolupament i ajut solidari amb els pobles del Sahel.
-Organitzar activitats, realitzar i promoure estudis i publicacions destinades a l'enfortiment de la cooperació amb els pobles del Sahel.
-Organitzar trobades debats, reunions i manifestacions artístiques i culturals per donar a conèixer les activitats de l'Associació i la situació dels pobles del Sahel, així com, aconseguir l'apropament i el coneixement mutu de les cultures dels pobles del Sahel amb els dels pobles de Catalunya i de l'Estat espanyol."

ALMA SOLIDARIA

Adreça: Carrer dels Rajolers, 6 (Gavà) Consulti el plànol

E-mail: alma@eventosconalma.net

Els fins de l'associació son : la integració de les persones amb discapicitat o sense en el mon laboral. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats seguents: Mitjançant sopars benèfics, concerts, subhastes i quansevol altra acció que reporti ingressos a l'associació. Podrá dur a terme activitats econòmiques o subordinades i els rendiments que es deriven es destinaran exclusivament al cumpliment d'aquesta.

AMICS DE LA DANSA DE GAVÀ

Adreça: Carrer de Marc Grau, 9 (Gavà) Consulti el plànol

Tel: 936382449

E-mail: amicsdeladansa@gmail.com

Finalitats:

"La promoció, el foment, l'impuls, la realització, la divulgació i l'execució d'aquelles iniciatives culturals centrades en l'art de la dansa, difonent i potenciant aquesta art i les altres amb ella relacionades, posant especial interès en les seves variants escèniques clàssiques i contemporànies."

AMICS DE LA MÚSICA

Adreça: Rambla de Joaquim Vayreda, 31 3D (Gavà) Consulti el plànol

Tel: 936333617

E-mail: Glotax@telefonica.net

Finalitats:

"1. Dinamitzar la vida musical de Gavà.
2. Potenciar les entitats musicals de Gavà.
3. Difondre les creacions locals i els seus intèrprets.
4. Promoure tot tipus d'iniciativa musical en bé de la vida cultural de Gavà.
5. Programar cicles de concerts i espectacles musicals periòdics de tot tipus de música.
6. Promocionar els joves estudiants de música.
7. Col·laborar amb altres associacions musicals."