El Punt Verd ubicat a la Plaça Catalunya es va inaugurar al juliol de 2018. En aquesta instal·lació es poden portar residus de petites dimensions que no van als contenidors del carrer.

Un punt verd és una instal·lació de dimensions més reduïdes, en aquest cas fruit de la remodelació d'un antic quiosc de premsa. El seu objectiu és recollir els residus domèstics de dimensió petita i mitjana com a reforç de les deixalleries fixa i mòbil. És una instal·lació d’ús exclusiu de particulars.

 

Horaris

De dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 17 a 20 h

Divendres i dissabte, de 9 a 14 h

Què es pot portar al Punt Verd?

- Cartutxos de tinta i tòners*
- Aparells electrònics i de telefonia, petits aparells elèctrics de la llar*
- Olis de cuina
- Olis de motor
- Cables elèctrics
- Pneumàtics petits
- Aerosols i esprais
- Bateries de cotxe
- Productes cosmètics, de neteja o jardineria
- Radiografies
- Piles*
- Pintures i vernissos
- Fluorescents i bombetes*
- Càpsules de cafè de dosi única d’alumini o plàstic
- Ferralla i metalls procedents de parament de la llar (cassoles, cafeteres,...)

*també es podrien recollir a les minideixalleries 

Què NO es pot portar al Punt Verd?

- Residus industrials, residus tòxics i perillosos, residus sanitaris, residus orgànics, restes vegetals, runes, mobles i trastos i restes de fustes.

- Les fraccions de vidre, envasos i paper/cartró que van als contenidors de la via pública.