Els programes de formació i ocupació són projectes integrals que combinen formació i ocupació, i faciliten a les persones participants l’adquisició de coneixements i competències adaptades a la demanda i funcionament de mercat de treball, alhora que enriqueixen el seu perfil professional i les seves opcions d’ocupabilitat.