Pla Local de Joventut

Pla Local de Joventut

Les polítiques de joventut de la ciutat de Gavà estan emmarcades amb el Pla Local de Joventut 2018-2021. Aquest pla s'ha desenvolupat de manera participativa durant l'any 2017 i pretén desenvolupar aquelles accions dirigides als i les joves de la ciutat.

La finalitat del PLJ és treballar cap a la plena emancipació i participació de les persones joves del municipi amb l'objectiu d'ajudar a formar persones joves amb autonomia, capaços d'afrontar el seu propi procés d'emancipació, i a la participació que té que permetre construir comunitat i enriquir-se emocionalment.

Pla Local de Joventut

Pròrroga Pla Local de Joventut 2018-2021