Ensenyament de 0 a 3 anys

Les llars d'infants són centres educatius que treballen per a l'educació i el desenvolupament integral dels infants de 0 a 3 anys dins un entorn càlid i estimulant, fet a la seva mida; amb un plantejament que respongui a les necessitats dels infants i les seves famílies i que tingui una especial cura de l'alimentació, el repòs, la higiene i el joc dels infants. Els nens i nenes aprendran infinitat de coses i sobretot a conviure amb gent petita i gran. Creixeran, jugaran i aprendran rodejats de professionals.

Per desenvolupar tot això, les llars d'infants basen el treball en el PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE. En els nostres projectes educatius de centre, els protagonistes són els nens i les nenes i les seves famílies; per això donem molta importància a la participació a través de les reunions, del període d'adaptació, de les celebracions de les festes populars i de l'associació de pares i mares.

L'associació de pares i mares de les llars organitza activitats extraescolars, en funció de la demanda dels usuaris, per exemple: servei de cangur al matí de 8.00 a 9.00 i piscina.

LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES

LLARS D'INFANTS PRIVADES