Educació Especial

Escola Municipal d'Educació Especial Maria Felip i Duran

L'Educació Especial va adreçada a l'alumnat amb necessitats educatives especials, temporals o permanents, derivades de condicions personals de discapacitat psíquica, motriu o sensorial, o de retard important en els aprenentatges escolars bàsics.

El projecte educatiu està basat en el desenvolupament d'habilitats de comunicació i d'autonomia que facilitin la participació activa en els diferents àmbits de la societat.


L'Escola Municipal d'Educació Especial Maria Felip i Duran ofereix atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials, temporals o permanents, derivades de condicions personals de discapacitat psíquica, motriu o sensorial, o de retard important en els aprenentatges escolars bàsics.
Atenció a alumnat entre 3 i 19 anys.

 

EDUCACIÓ ESPECIAL

NOM TELÈFON ADREÇA
Escola Municipal d'Educació Especial Maria Felip 93 662 06 04 Av. d'Eramprunyà, 44