Gavà en xifres

La ciutat té una població de més 45.000 habitants

Gavà és un dels municipis més grans de la comarca del Baix Llobregat. Té quasi 31 quilòmetres quadrats i s'estén des de les platges meridionals del Delta fins als cims del massís de Garraf.

Gavà deu el seu nom, segons la versió més estesa, a Gavius, el fundador d'una vil·la romana que ocupava part del que ara és el nucli antic de la ciutat. La ciutat, que actualment té més de 45.000 habitants, és a 15 quilòmetres de Barcelona i disposa d'una important xarxa de comunicacions, com la carretera comarcal C-245, la C-31 i l'autopista C-32, que connecta amb la xarxa d'autopistes de Catalunya.

 

Gavà té un terme municipal privilegiat, integrat per una zona de platja de més de 4 quilòmetres, una zona forestal tan important com és el Parc del Garraf, i un centre urbà que ha sabut combinar els trets tradicionals amb la modernitat del progrés.

Gavà i la seva activitat econòmica
 

Gavà basa la seva economia en el sector industrial, on sobresurten la metal·lúrgia, els materials de construcció i el químic, i en el de serveis, importants pel seu emplaçament litoral, i per ser centre de serveis per a alguns municipis de l'entorn. La agricultura de regadiu, amb quasi 400 hectàrees, és encara important, i el producte més característic, encara que actualment la seva producció no és tan gran com a principis del segle XX, és l'espàrrec, que dóna nom a la tradicional Fira d'Espàrrecs de Gavà. El sector comercial amb més de 1.200 comerços a la ciutat i la instal·lació del Parc Comercial Barnasud és una altra de les activitats econòmiques importants.


Dades generals del municipi

Segons les dades oficials corresponents a 01/01/2016 (darrera dada oficial aprovada per l'INE) la població de Gavà és de 46.266.

 

Dades de població

Per edats
Per nivell d'instrucció
Nacionalitats per tamany
Procedència per províncies
Districtes i seccions