Entre l'11 i el 15 de desembre la línia GA1 es veurà afectada per les obres d'asfaltat i creuament de serveis que es portaran a terme a la C-245.