Càrrega i descàrrega comerços afectats

 

Entre les 6 hores del divendres 8 juliol 2022 i les 6 hores del dilluns 11 juliol 2022 quedarà tallada al trànsit la carretera C-245 entre la rotonda d'Àngela Roca i la rotonda de la Riera de Sant Llorenç (sense incloure-les) per tasques d'asfaltat.

 

CÀRREGA I DESCÀRREGA DELS COMERÇOS AFECTATS

Durant les tasques d'asfaltatge es demana, en la mesura del possible, minimitzar la càrrega i descàrrega programada. 

 

Grans camions

S'ampliarà la zona de càrrega i descàrrega al carrer Fortià Casanovas. També es crearà una nova zona a la Riera de Sant Llorenç abans de la intersecció amb la carretera.

Altres necessitats de transport amb camions grans en la zona d'afectació al trànsit caldrà acordar-la amb les responsables de l'obra, amb temps suficient, al telèfon 691 82 03 67

 

Missatgeria, furgonetes i petits camions

Es crearà una nova zona càrrega i descàrrega al carrer Rius i Taulet. 

Podran utilitzar les zones indicades per als grans camions. Addicionalment, es permetrà l'accés a la carretera des de la rotonda de la Riera de Sant Llorenç per poder fer la càrrega i descàrrega al laterial de la Rambla Vayreda.