Càrrega i descàrrega comerços afectats

Durant les tasques d’asfaltatge es demana, en la mesura del possible, minimizar la càrrega i descàrrega programada.

 

Grans camions

S’ampliarà la zona de càrrega i descàrrega al c. Fortià Casanovas. També es crearà una de nova a la Riera de Sant Llorenç abans de la intersecció amb la carretera.

L’itinerari Bertran i Güell-Fortià Casanovas restarà actiu EXCEPTE els dies 13 i 14 de 9.30 a 12.30.

Altres necessitats de transport amb camions grans en la zona d’afectació al trànsit caldrà acordar-la amb els responsables de l’obra, amb temps suficient, al telèfon  691 82 03 67.

Missatgeria, furgonetes i petits camions

Es crearà una nova zona de càrrega i descàrrega al c. Rius i Taulet.

Podran utilitzar les zones indicades per als grans camions. Addicionalment, es permetrà l’accés a la carretera des de la rotonda de la Riera de Sant Llorenç per poder fer la càrrega i descàrrega al lateral de la Rambla Vayreda.

Des de la rotonda de la carretera amb l’av. Joan Carles I es podrà accedir a les càrregues i descàrregues del c. Salamanca.