Agenda Urbana polígons industrials

L’Ajuntament de Gavà i l’Associació d’Empresaris del Parc Empresarial de Gavà –AEPEG- ha presentat Agenda Urbana del Parc Empresarial de Gavà. Un document que se centra en dos plans d’acció: d’una banda, el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana de Gavà, i de l’altra, el Pla d’Acció de l’Associació d’Empresaris del Parc Empresarial de Gavà (AEPEG).

L’Ajuntament de Gavà ha desenvolupat recentment el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana de Gavà, on s’alineen diversos projectes de ciutat amb els objectius estratègics de l’Agenda Urbana Espanyola, entre ells el d’impulsar i afavorir l’economia urbana. L’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia ha manifestat que “Gavà és la primera ciutat d’Espanya en desenvolupar una agenda urbana en polígons d’activitat empresarial. Una agenda que és el full de ruta en relació amb les activitats econòmiques a la nostra ciutat”. En aquest sentit, Badia ha afegit que “hem marcat els primers eixos per tal de desenvolupar una estratègia encaminada a executar el pla d’acció que es traduirà en millores en els nostres polígons”.  

Es tracta, d’un objectiu compartit amb la recentment renovada AEPEG, que ha posat les bases d’acció dels pròxims anys i amb mirada 2030, amb tres eixos d’actuació: la transformació global dels polígons per millorar la seva imatge i competitivitat, convertir-los en impulsor de la transició energètica i verda, i promoure l’associacionisme per generar projectes col·laboratius.

Per Badia “és important comptar amb l’associació d’empresaris dels polígons industrials i d’altres agents econòmics per treballar plegats en definir i concretar aquelles accions més necessàries que cal executar i fer de l’activitat empresarial una oportunitat que reverteixi en la ciutadania”.  

Actualment, AEPEG està formada per 30 empreses de les 300 que hi ha als polígons industrials. La seva presidenta, Marta Faura va mostrar la seva satisfacció pel nou impuls que ha agafat l’associació. Faura ha afirmat que “volem ser l’altaveu dels empresaris i crear xarxes entre empreses de Gavà i també del territori. Es tracta de treballar plegats en el pla d’acció que compta amb tres eixos bàsics i necessaris, però que s’anirà ampliant per millorar les condicions i els serveis dels polígons industrials”.

 

 

Agenda Urbana del Parc Empresarial Gavà

El document busca enfocar aquests tres eixos des de la mirada dels objectius estratègics de l’Agenda Urbana Espanyola i el marc de l’Agenda Urbana de Gavà, per garantir que l’estratègia de l’AEPEG estigui alineada amb la missió de la ciutat. Per l’alcaldessa “es tracta d’accions concretes que revertiran en la millora dels nostres polígons amb l’objectiu que la gent es trobi còmode amb l’activitat econòmica de la ciutat, que vinguin més empreses i que les que ja estan es quedin, que trobin el seu lloc preferit a Gavà”. Cinc són els pilars fonamentals que configura l’Agenda Urbana dels Polígons de Gavà:

 • Humanització dels polígons d’activitat econòmica (PAES) L’objectiu és que la ciutadania senti polígons com una part més del municipi i que aquests potenciïn el benestar de les persones que hi treballen. 

Les accions clau són:

 • Integració dels polígons a la ciutat.
 • Creació de zones polivalents, de descans dels treballadors i de comerç, serveis i lleure tant dins com fora de l’horari indústria.
 •  Dinamització d’activitats comercials i familiars, culturals i esportives.
 • Eficiència energètica.

Com a àrees d’ús intensiu d’energia, els polígons tenen el potencial de convertir-se en un factor rellevant en la lluita contra el canvi climàtic i en la missió municipal cap a un futur verd.

Les prioritats en aquest àmbit són:

 • Sensibilització del teixit empresarial.
 • Inversió en infraestructures i coneixements tècnics.
 • Estructura organitzativa eficient i voluntat de compartir recursos i aprofitar sinergies.
 • Creació de Comunitats Energètiques i foment de l’autoconsum.
 • Mobilitat sostenible.

L’objectiu és millorar l’oferta de transport públic i fer més fàcils i amables els trajectes a peu o en bici.

Principals accions:

 • Col·laboració entre empreses i administracions locals pel disseny de línies de transport públic que donin servei a la majoria d’empreses i persones treballadores.
 • Foment de la mobilitat sostenible dins dels polígons: servei de bus i creació de rutes segures per patinets i bicicletes.
 • Plantejament urbanístic i serveis públics.

La modernització dels polígons passa per una inversió pública en infraestructura, instal·lacions intel·ligents i eficients. També per incorporar serveis públics que facilitin la vida de les persones que hi treballen.

Accions clau:

 • Renovació i manteniment d’infraestructura i mobiliari urbà: paviments, voreres, senyalitzacions, enllumenat eficient i sostenible.
 • Promoció de serveis públics: recollida de residus, escoles bressol, salut o restaurants.
 • Foment del reciclatge i creació de comunitats de residus.
 • Participació i representació

Amb l’objectiu d’enfortir l’associacionisme empresarial i que l’AEPEG incideixi i participi de les polítiques públiques que afecten directament els polígons i les empreses que els ocupen, s’estableixen aquestes accions:

 • Manteniment i actualització contínua d’un cens d’empreses dels polígons.
 • Cens de socis de l’AEPEG.
 • Dinamització de l’associació, assemblees, organització d’activitats de networking i trobades d’interès empresarial per desenvolupar projectes comuns.
 • Trobades periòdiques amb administracions.

 

 

Els Joncs: el futur pol d’activitat econòmica sostenible

El creixement i la transformació de la ciutat comptarà amb el nou espai ambiental i productiu Els Joncs. Un espai de 79 hectàrees i amb més de 300.000 metres quadrats de sostre que ha d’esdevenir motor de reactivació econòmica amb noves activitats verdes i netes, que inclou el manteniment, la potenciació i la millora del corredor ecològic amb vegetació de ribera i lliure d’edificació.