Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL - PRESSUPOST 2013

 

Relació de tots els llocs de treball de l'Ajuntament (plantilla de treballadors, personal de confiança i personal eventual - Pressupost 2013): S'incorpora la denominació i característiques essencials dels llocs, les retribucions que els hi correspon i els requisists exigits pel seu desenvolupament.

 

Relació de llocs de treball - Pressupost 2013

- See more at: http://www.gavaciutat.cat/relacio-de-llocs-de-treball#sthash.MZy5IMIA.dpuf

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL - PRESSUPOST 2013

 

Relació de tots els llocs de treball de l'Ajuntament (plantilla de treballadors, personal de confiança i personal eventual - Pressupost 2013): S'incorpora la denominació i característiques essencials dels llocs, les retribucions que els hi correspon i els requisists exigits pel seu desenvolupament.

 

Relació de llocs de treball - Pressupost 2013

- See more at: http://www.gavaciutat.cat/relacio-de-llocs-de-treball#sthash.MZy5IMIA.dpuf

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Relació de tots els llocs de treball de l'Ajuntament (plantilla de treballadors, personal de confiança i personal eventual - Pressupost ): S'incorpora la denominació i característiques essencials dels llocs, les retribucions que els hi correspon i els requisits exigits pel seu desenvolupament.

 

Relació de llocs de Treball de l'Ajuntament de Gavà 2021

Organigrama tècnic 2020

Retribucions dels treballadors/es municipals, càrrecs directius i càrrecs de confiança

Compatibilitats dels treballadors

 

PERSONAL DIRECTIU I CÀRRECS DE CONFIANÇA