Relació de projectes

Jornades Fòrum G3

Les jornades tenen com a objectiu crear un espai de posada en comú de les necessitats, interessos i accions que cal posar en marxa per crear una societat més saludable i amiga de les persones grans. Es vol crear un nou espai de participació amb la ciutadania per abordar les actuacions d'envelliment actiu a la nostra ciutat.

                                 

                                        Imatge: celebració Jornada Fòrum G3 2023

Dins la celebració de Gavà al Costat de la Gent de 2023 es va presentar un informe elaborat per l'Ajuntament de Gavà i la Diputació de Barcelona on es fa un diagnosi de la situació de la gent gran al municipi i es proposen 5 eixos d'actuació en el futur. 

Aquests eixos passen, en primer lloc, per potenciar la participació, la implicació i el vincle de les persones grans de Gavà. També es vol garantir l'accés d'aquestes persones als recursos ja existents, així com fomentar els seus hàbits saludables. Un quart eix passaria per la millora de l'espai i el transport públic per fer-lo amigable amb les persones grans. I, per últim, es proposa una planificació i coordinació del treball vinculat a les persones grans potenciant el treball en xarxa i la coordinació de recursos.