Informació de consum

Aquest apartat, adreçat a les empreses, té la finalitat de facilitar que els productes i els serveis que posin a disposició dels consumidors i els usuaris incorporin la informació i assoleixin els nivells de seguretat legalment exigibles.

Podeu consultar tota la informació al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya.