Guia de recursos

L'Ajuntament de Gavà posa a l'abast de tots els ciutadans i ciutadanes aquesta Guia de Recursos pensada per donar a conèixer la ciutat de Gavà i els principals equipaments i serveis dels quals disposem en l'actualitat. Hi podreu trobar els recursos necessaris per tenir el màxim d'informació i d'autonomia possible.
 

DOCUMENTACIÓ
Guia de recursos en castellà
Guia de recursos en català
Guia de recursos en àrab
Guia de recursos en anglès
Guia de recursos en romanès