Escola de famílies

ESPAI DE FORMACIÓ

El 2018, fruit del treball del Fòrum del PEC i la definició de les noves línies prioritàries d'acció, comença el projecte d'escola de famílies. Aquest té una visió comunitària on es dóna una visió de ciutat a totes les accions formatives per les famílies organitzades pels centres educatius i les AFAS. L'ajuntament lidera des de la secretaria del PEC el mapa d'accions conjuntes, així com aportant i complementat amb xerrades i espais de formació.