207 Modificació puntual del Pla parcial Central Mar a la parcel·la d'equipament 7.2

  • 207. La modificació puntual del Pla parcial Central Mar a la parcel.la d'equipament 7.2 ha estat aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àrea metropolitana de Barcelona, en sessió de 30 de maig de 2013, i publicat al DOGC núm. 6437 de 12 d'agost de 2013.
     

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

AD+CTUAMB+MpPP+Centmar+E7-2

INFORMACIÓN