L'etapa d'educació secundària obligatòria és l'etapa que va dels 12 als 16 anys. Comprèn 4 cursos (de 1r a 4t d'ESO). Els joves, quan finalitzen l'etapa, si la superen, obtenen el títol de Graduat en Educació secundària que els permetrà continuar estudiant batxillerat o un cicle formatiu de grau mitjà.

CENTRES públics DE SECUNDÀRIA I CICLES FORMATIUS

CENTRES CONCERTATS de sECUNDÀRIA i cicles formatius

CENTRES PRIVATS