Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Civils a la Ciutat

Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Civils a la Ciutat

L'any 1998 es va celebrar el 50è aniversari de la proclamació de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides. En aquell moment, l'Ajuntament de Barcelona va organitzar la I Conferència Europea "Ciutats pels drets humans", que va tenir com a principal intenció reflexionar al voltant del paper dels poders locals en defensa i protecció dels drets fonamentals de les persones.

L'any 2000 es va aprovar a Saint Denis (França) la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, en el marc de la II Conferència Europea "Ciutats pels drets humans". Des que es va aprovar, més de 350 ciutats de tot Europa s'han adherit a la Carta.

Conferències europees "Ciutats pels drets humans":

. Barcelona (1998)
. Saint Denis (2000)
. Venècia (2002)
. Nuremberg (2004)
. Lyon (2006)
. Ginebra (2008)
. Tuzla (2010)

El 27 de març de 2003 el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans, com a instrument de revitalització i aprofundiment de la democràcia local mitjançant l'assumpció dels principis i drets establerts en la Carta Europea de Salvaguarda  dels Drets Humans a la Ciutat. 147 municipis formen part de la Xarxa.

El 26 de febrer de 2004, el Ple de l'Ajuntament de Gavà es va adherir a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans. Un dels compromisos de l'adhesió consistia en la difusió de la Carta a la ciutadania, i per això, l'any 2006 es va fer un esforç per fer-la arribar a tots els ciutadans i ciutadanes de Gavà. Amb l'objectiu que tothom hi pogués accedir, es va pensar a difondre-la també en àudio i en braille per a les persones amb ceguesa o amb dificultats visuals, i d'aquesta manera garantir la igualtat d'accés a la informació de les persones amb discapacitats visuals.

 

Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. Gavà

Carta. Textos de lectura fàcil