Referèndum sobre l'Estatut

La ciutadania té la paraula

La participació de la ciutadania en els diferents comicis i consultes és decisiva perquè amb el seu vot determina la composició del consistori municipal, el govern autonòmic, el de d'Espanya i els representants a les máximes institucions europees. I per tant el model socioeconòmic en què viurem.

Les eleccions i les consultes són la máxima expressió de la democràcia i són un dret i un deure dels ciutadans i ciutadanes que contempla la Constitució espanyola.

Referèndum sobre l'Estatut

El 18 de juny de 2006 es va sotmetre a consulta el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, presentat pel Parlament de Catalunya i aprovat per les Corts Generals.

Resum de resultats

 

Documentació
Document/documentoText de l'Estatut aprovat
Comparativa entre els Estatuts de 1979 i de 2006