El Servei d'Acollida i el Servei Jurídic per a Estrangeria 

  • Aquests dos serveis s’adrecen  a totes les persones estrangeres empadronades o no al municipi.
  • El servei de primera acollida a Catalunya s'adreça a totes les persones estrangeres i, prioritàriament, a les que fa menys d'un any que estan empadronades a Catalunya.

 

На кого спрямовуються?


• Ці дві послуги націлені на всіх іноземців, зареєстрованих або не зареєстрованих у муніципалітеті.
• Служба першого прийому в Каталонії розрахована на всіх іноземців і, в першу чергу, на тих, в кого реєстрація в Каталонії складає менше року.