Tram urbà: Riera de les Parets-Fortià Casanovas

Com serà la nova C-245 en aquest tram i què guanyaràs amb aquesta transformació?

 • Una nova secció de 4 carrils i es reserven  2 carrils per a l’autobús. Es manté el carril lateral ja existent a la banda muntanya. 
 • Es crea un nou carril bici 
 • Desapareix la mitjana i el carril segregat actual del costat mar
 • S’amplia la vorera de la banda de mar
 • Es renova la vorera de la banda de muntanya
 • Nou enllumenat LED
 • Nou asfaltat
 • Increment de l'arbrat i les zones verdes de la zona: es retiraran 38 arbres (16 exemplars de la zona central del passeig i 22 de la vorera de la banda muntanya). S'hi plantaran 55 exemplars. 
   

¿Quines seran les afectacions durant les obres?
 

Afectació per als vianants
S'ha organitzat l'obra per permetre el pas de vianants i l'accés a locals i habitatges de manera segura.

Circulació de vehicles
Es manté la circulació de vehicles en tots dos sentits de la marxa, atès que no es preveuen talls ni aturades de manera generalitzada tret d'algun estretament puntual. 

Durant les obres queda tallat al trànsit el c. Olocau a l'altura de la carretera. L'accés a aquest carrer, així com als carrers Alacant, Castelló i València, es farà pel c. Castelldefels. La restricció es mantindrà mentre s'executin els treballs, que es preveuen enllestits a finals d'octubre. 

Estacionament de vehicles
És retirarà l’aparcament de vehicles. Aquesta actuació, juntament amb la nova configuració de carrils, permet:

 • ampliar i millorar les voreres existents de tot el tram
 • incorporar el carril bici en dos sentits
 • garantir carrils reservats per a l’autobús en els dos sentits 
 • carrils independents per al vehicle privat

En aquesta actuació es redueixen 25 places de vehicles que es compensen en el recent canvi de secció dels c. Àngela Roca i c. Castelldefels.

Parades de BUS 
Les parades d’autobús existents en cada sentit s'anul·len mentre durin les obres d’aquest tram. La situació de les parades un cop realitzat els treballs serà la mateixa que l’actual. 

Afectació de les línies 902, Ga1, L80, L81, L82, L85, L96, L97, L99, E81, E98 i N16

En el tram urbà només està afectada la parada 3 del costat muntanya (abans entre Riera de Parets i c.Àngela Roca) que s'ha traslladat a l'alçada del c.Rius i Taulet.

En la zona interurbana estan traslladades també dintre del mateix àmbit per poder executar la pavimentació.

 

Recollida d'escombraries 
De manera provisional, els contenidors es col·locaran al carrer Salamanca i posteriorment es distribuiran a la vorera del costat mar.

Calendari d’execució
De febrer a octubre de 2021