Tram urbà: Riera de les Parets-Fortià Casanovas

Com serà la nova C-245 en aquest tram i què guanyaràs amb aquesta transformació?

 • Una nova secció de 4 carrils i es reserven  2 carrils per a l’autobús. Es manté el carril lateral ja existent a la banda muntanya. 
 • Es crea un nou carril bici 
 • Desapareix la mitjana i el carril segregat actual del costat mar
 • S’amplia la vorera de la banda de mar
 • Es renova la vorera de la banda de muntanya
 • Nou enllumenat LED
 • Nou asfaltat
 • Increment de l'arbrat i les zones verdes de la zona: es retiraran 38 arbres (16 exemplars de la zona central del passeig i 22 de la vorera de la banda muntanya). S'hi plantaran 55 exemplars. 
   

Quines són les afectacions de les obres?
 

Afectació per a vianants i vehicles
Tant vianants com vehicles poden circular amb normalitat.

Estacionament de vehicles
És retira l’aparcament de vehicles. Aquesta actuació, juntament amb la nova configuració de carrils, permet:

 • ampliar i millorar les voreres existents de tot el tram
 • incorporar el carril bici en dos sentits
 • garantir carrils reservats per a l’autobús en els dos sentits 
 • carrils independents per al vehicle privat

En aquesta actuació es redueixen 25 places de vehicles que es compensen en el recent canvi de secció dels c. Àngela Roca i c. Castelldefels.

Parades de BUS 
Restablertes les parades d'autobús en el seu emplaçament habitual.

 

Calendari d’execució
De febrer de 2021 a la primavera de 2022