Com serà la nova C-245 en aquest tram i que es guanyarà amb aquesta transformació?

  • Secció de tres carrils (2+1), amb carril reservat per a l'autobús en direcció a Castelldefels.
  • Reposició de l'encreuament generant una zona de plataforma única.
  • Plataforma de convivència amb carril bici.
  • Desplaçament de la parada actual de l'autobús del costat mar a l'altra banda del pas de vianants. Ampliació i millora de la parada del costat muntanya, que manté la ubicació actual.
  • Nou enllumenat LED.

 

Quines seran les afectacions durant les obres?

Durant els treballs es mantindrà sempre un carril per sentit. Aquests estaran delimitats amb tanques New Jersey.

Es procedirà a reubicar provisionalment la parada de taxis a l'aparcament de l'estació de RENFE fins a la prime

 

Calendari d'execució

Costat mar: de febreR a març de 2022

Costat muntanya: de març a abril de 2022