1,7 Km entre el límit amb Castelldefels i el Parc del Calamot, incloent els àmbits en transformació i de nou planejament de Pla de Ponent i Sector Mediambiental-Productiu Els Joncs

 

Com serà la nova C-245 en aquest tram i què guanyaràs amb aquesta transformació?

  • Nou carril bici, vorera contínua a la banda muntanya i enllumentat per augmentar la seguretat i la connectivitat

  • Nou pas de vianants semaforitzat a demanda davant de l'accés al Tanatori, una necessitat llargament reivindicada

  • Nou pas per a vianants a l'altura del Camí del Cul, enllaçant amb altres actuacions d'implantació de Bicivia que en breu s'iniciaran

 

Intervenció en l'arbrat

La creació del nou carril bici i del vial per a vianants a la C-245 ha fet necessària la intervenció sobre l’arbrat al tram de Ponent.
El Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Gavà ha emès un informe favorable que garanteix que l’obra no afecta cap arbre ni arbreda protegida pel Catàleg i ordenança d’arbres i arbredes d’interès a Gavà

  • Se salvaguarden els dos roures i la prunera situats dins o molt a prop del límit d’obra, espècies amb molt d’interès
  • S'han talat 36 acàcies, espècie invasora de la qual s’ha de limitar la seva expansió, i 23 exemplars d’espècies no considerades prioritàries a protegir ni a trasplantar
  • Es plantaran un mínim de 23 nous peus en substitució dels eliminats, tret de les acàcies. Els nous arbres es plantaran en el tram urbà de la nova Santa Creu de Calafell
  • L’Ajuntament ha informat expressament les entitats ecologistes de la ciutat de la intervenció, que serà degudamenha estat senyalitzada amb cartells informatius a peu d’obra

 

Calendari

Setembre 2020 - Primavera 2022