Foment de la Biodiversitat


Foment de la Biodiversitat

Gavà a de ser ciutat biofílica.

Les ciutats biofiliques són aquelles que tenen verd urbà de qualitat, sostenible i bio-divers. La biodiversitat és un indicador de qualitat d’una ciutat i a les ciutats que tenen més flora i fauna els seus ciutadans tenen més qualitat de vida.

Per tal de aconseguir un bon funcionament de l´ecosistema urbà des de Espais Verds de Gavà estem implementant una serie d´accions encaminades a fomentar i conservar la biodiversitat cap a una transició ecològica de la jardineria pública i de la gestió del verd a la ciutat, com l´implantació de parterres naturalitzats i diversitat vegetal, fent servir plantes autóctones i/o qe afavoreixen els polinitzadors, així com els insectes beneficiosos per fer una gestió integrada de plagues, prioritzant la lluita biològica. 

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

Objectius:
Conservar i promoure la biodiversitat, protegir les espècies, millorant-ne els hàbitats i la connectivitat. Amb l´objectiu que la natura estigui present a la ciutat i apropar-ho a la ciutadania.

Desplegar i consolidar la gestió ecològica i la naturalització en la gestió del verd urbà, al servei de la salut de la ciutadania i de la conservació de la biodiversitat.

Fer créixer el coneixement, gaudir i tenir cura de la naturalesa urbana, facilitar i promoure la implicació de la ciutadania en la seva conservació i millora.

Conservar e incrementar la infraestructura i cobertura verda per adaptar i mitigar els efectes del canvi climàtic, amb la plantació anual de nous arbres, tant viaris com en els Espais verds.

Planificar i fomentar els corredors verds de la ciutat i la seva connectivitat.

​Afavorir els processos ecològics i l'entrada espontània de flora i fauna, sense perdre la qualitat estètica i orientar-los cap a un benefici social, de salut i de conservació de la
biodiversitat.

Quines accions estem implementant:

Naturalitzarem per fomentar la biodiversitat, fent servir plantes que afavoreixen la fauna, els polinitzadors o altres insectes. La presència de fauna a els espais verds urbans ens serveixen com indicador de la salut del nostres entorn.

La superfície d'aquests refugis de biodiversitat s'omple d'encoixinat o mulching: un compost obtingut a partir del triturat de restes vegetals –bàsicament troncs i branques–, que també potencia la biodiversitat i afavoreix la presència de diferents tipus d'insectes. A més, té altres beneficis importants per als espais verds, com ara la naturalització del paisatge, la retenció d'humitat o la regulació de temperatura.

Si es posible donem una segona vida els troncs d'arbres caiguts o morts que són un refugi natural per la proliferació de la fauna. 

Els troncs d'arbres morts, fullaraca, pinassa i brancatge triturat crea llocs càlids que faciliten l'estada d'insectes i aràcnids. Alguns insectes, com les abelles o les vespes solitàries, aprofiten les zones foradades que s'han fet intencionadament als troncs per pondre-hi ous, dins de la fusta morta. També afavoreixen els rèptils, els ocells, els invertebrats, els fongs i les molses.

Instal.lem hàbitats prefabricats com caixes niu per ratpents i ocells, o hotels d´insectes.També estem introduint menjadors per ocells en mols llocs de la ciutat.

Fem manteniment diferenciat de prats, herbassars i escocells per potenciar-ne el creixement d´herbes espontànies o plantant herbàcies amb flor, on proliferen insectes específics que regulen les plagues.

Responsive Image

Gestió intel.ligent i ús d´aigües regenerades per al reg de parcs i jardins

Gestió de l'aigua en els parcs i jardins, avançem cap al l funcionament smart de la ciutat.

Compromesos en el ús de l´aigua, en els darrers anys estem desplegant millores amb l´implantació de sistemes intel·ligents per a la gestió de la xarxa de reg dels Parcs i Jardins de Gavà.

Aquests sitemes intel.ligents de telegestió monitoritzen la xarxa de reg, controlen i ens permeten gestionar remotament l'accionament en funció de les necessitats hídriques dels parcs i jardins.

Els diferents sensors instal.lats ens faciliten informació en temps real de les condicions ambientals (humitat, insolació, temperatura o previsió meteorológica), permetent modular la dossi de reg en funció de les necessitats en cada moment. Diariament s´actualitza l´informació de l´estat de funcionament dels diferents equips, i els sistemes ens envien alarmes, podent actuar de manera més ràpida en les tasques de manteniment. 

El sistema ens talla el reg en cas de pluja, fuïta o excés de consum, ens permet programar remotament l´obertura i tancament de les electrovàlvules i conèixer en temps real l´estat de la xarxa de reg per poder fer un millor manteniment i control de tota la instal·lació. La implantació, ampliació i millora d´aquests sistemes intel.ligents, suposen una millor eficiència i un substancial estalvi d´aigua, a més de una important disminució dels costos de manteniment.

Responsive Image

Ús d´aigues per al reg

Ens els últims anys s´ampliat la xarxa d´abastament de aigues reciclades del subsòl per al reg de parcs i jardins. Un projecte de economía circular amb col.laboració publico-privada i de gestió local entre L'Ajuntament, Aigües de Barcelona i Cetaqua.

Una iniciativa per reutilitzar aigües regenerades per al reg i altres funcions relacionades amb el manteniment de la ciutat, com la neteja de carrers o el reg d´arbrat.

Responsive Image