Pla de Reactivació i Innovació

 

El Pla de Reactivació i Innovació "Més que mai, Gavà" (Actualment estem en procés d'avaluació per tal de fer un retorn a la ciutadania) és el nou full de ruta que, a tres anys vista, impulsarà el ressorgiment econòmic i social de la ciutat amb una vintena de projectes i programes estratègics. Un document que permetrà afrontar les conseqüències socials i econòmiques derivades de la pandèmia i, alhora, materialitzar projectes cabdals per avançar en la transformació de Gavà sota criteris de justícia social i benestar, dotació d’habitatge públic, transformació urbana respectuosa amb el territori, i activitat econòmica innovadora i sostenible.

El Pla de Reactivació i Innovació parteix de les propostes del Pla d’Actuació Municipal, que en el moment de la irrupció de la pandèmia encarava la recta final de la seva aprovació. És un document que s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que han de marcar l’Agenda Urbana.

El Pla de Reactivació i Innovació és també la concreció de l’Acord Ciutadà per la Recuperació Econòmica, el Progrés Social i la Sostenibilitat Urbana, impulsat per l’Ajuntament per abordar la sortida de la crisi de manera compartida amb agents econòmics i socials, entitats i ciutadania. Un acord per treballar de manera integral en la definició i implantació de mesures des de la perspectiva social, econòmica i territorial, i mobilitzar recursos i articular una estratègia consensuada i compartida per encarar la recuperació. Ha estat a través d’un procés participatiu on ciutadania i agents clau han aportat 3 de cada 10 accions que, emmarcades en els 22 projectes i programes estratègics, recull el Pla.

El document reforça les accions específiques per combatre la crisi derivada de l’emergència sanitària. Unes accions que han abastat tots els àmbits de la gestió municipal amb una inversió de 3.125.000 euros. 

Cinc eixos d’intervenció

Els projectes i programes per impulsar la reactivació de Gavà s’estructuren en cinc grans eixos d’intervenció: Acció social, ciutat educadora i cultura; Igualtat, esports i joventut; Espai Públic, seguretat i convivència, i Territori, medi ambient i transició ecològica. Tots ells tenen en comú el seu valor econòmic, social i innovador per impulsar la reactivació de Gavà. Són els següents:

 • Programa de desenvolupament econòmic sostenible per impulsar un model de desenvolupament compromès amb la sostenibilitat, l’equilibri i el reaprofitament de recursos, i fomentar la naturalització de l’espai públic.
 • Pla Ciutat de Negocis Gavà per posicionar la ciutat com a pols d’atracció empresarial amb especial atenció als polígons d’activitat empresarial.
 • Pla de modernització del sector comercial, per modernitzar el model atenent als nous vectors de proximitat, sostenibilitat, omnicanalitat i digitalització, i promocionar el comerç local.
 • Pla Emprèn i Ocupació Gavà, per fomentar el treball de qualitat i les oportunitats laborals; promoure i acompanyar les iniciatives emprenedores locals, i crear opcions laborals per a joves.
 • Pla de Promoció de la Ciutat, per donar a conèixer Gavà a través dels seus principals esdeveniments, el posicionament dels mercats i eixos comercials, la promoció d’un model de turisme sostenible, la participació en xarxes internacionals.
 • Pla de Participació Ciutadana, amb especial atenció en la transparència, la millora dels canals de comunicació i els recursos interns.
 • Pla Smart City, per repensar estructures i procediments per millorar la relació de l’Ajuntament amb la ciutadania, i prioritzar les inversions en nous equipaments i infraestructures
 • Pla d’Integritat de l’Ajuntament, per fomentar l’ètica i el bon govern.
 • Pla de Cohesió de Gavà, per ajudar els col·lectius més vulnerables a les conseqüències de la pandèmia, millorar la qualitat de vida de la gent gran, reforçar l’atenció a les persones amb discapacitat, i defensar les que pateixen discriminacions.
 • Programa de Salut Pública, per vetllar per la salut pública de la comunitat, especialment de la gent gran, i exigint una dotació suficient i un millor funcionament de les polítiques sanitàries públiques.
 • Programa Impulsa Cultura, per donar un impuls a les entitats afectades per la pandèmia, fomentar el patrimoni i potenciar espectacles per a totes les edats amb totes les mesures de seguretat pertinents.
 • Programa d’Apoderament Feminista, per promoure una ciutat defensora de la igualtat de gènere.
 • Pla de Mobilitat Sostenible, per implementar, promocionar i compartir accions per a una mobilitat sostenible i segura, i la millora i ampliació del transport públic.
 • Programa Gavà Cívica, per combatre l’incivisme als barris.
 • Programa de Seguretat Ciutadana, per implicar els gavanencs i gavanenques en la pròpia seguretat, potenciar la policia de proximitat, i millorar la percepció de la seguretat ciutadana.

 

Grans projectes de ciutat

El Pla de Reactivació Econòmica també incorpora Projectes Estratègics que, coordinats des de l’oficina específica depenent d’Alcaldia, han de marcar el futur de Gavà. Aquests projectes tindran un caràcter prioritari en l’actuació del govern municipal davant qualsevol actuació, tret de les relacionades amb serveis públics essencials. Són.

 • Pla Local d’Habitatge
 • Pla Gavà Ponent
 • Sector Ambiental Productiu Els Joncs
 • Espai Roca
 • Unió de Cooperadors
 • Deixalleria Municipal - Projecte Ecopèdia
 • Pla director d'equipaments
 • Centre de Mar
 • Ciutat Esportiva Can Torelló
 • Programa de Regidories de barri i l’Alcaldessa als barris
 • Programa d’inversions d’obres municipals

 

El Pla de Reactivació i Innovació també inclou projectes ja existents:

 • Pla Integral de Ca n’Espinós
 • Projecte Educatiu de Ciutat.
 • Projecte Barcelona Gavà Natura
 • Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic
 • Pla d’Acció per l’Energia Sostenible

 

Consulteu el Pla de Reactivació i Innovació