Gavà

Notícies

null Obres a la Biblioteca Marian Colomé

Obres a la Biblioteca Marian Colomé

Es canviarà l’accés d’entrada, es modificarà la distribució dels espais generals, es renovaran les instal·lacions i es modernitzarà el mobiliari L’equipament es troba actualmente tancat per inventariar i organitzar el fons documental. Les obres començaran els 12 de desembre.


Les obres a la Biblioteca Marian Colomé contemplen actuar pràcticament sobre tots els espais de l’equipament que té una superfície de 455,50 m2. En concret es renovaran les instal·lacions i es procedirà a la modificació de l’actual accés a la vegada que es substituirà part del mobiliari.

Un dels objectius de l’actuació és canviar l’accés existent. Ara s’accedeix a l’edifici pel carrer de Rafael Casanova i Comes i es vol traslladar l’entrada al carrer de Jaume I. Amb aquest canvi la biblioteca disposarà d’un itinerari practicable que el comunicarà amb la via pública. A més, el projecte de millora proporcionarà millors condicions d’accessibilitat.

El nou accés es farà utilitzant el buit del gran finestral existent on es col·locaran portes automàtiques de vidre i reixes de protecció. Així mateix, es farà èmfasi en l’accés per fer-lo més visible i atractiu. Amb aquest canvi la biblioteca disposarà d’un itinerari practicable que el comunicarà amb la via pública. A més, el projecte de millora proporcionarà millors condicions d’accessibilitat.

 

La distribució dels espais generals de la biblioteca també es canviaran: en l’espai de l’entrada es crearà una àrea informativa de catàlegs, novetats i revistes fins al taulell de recepció. Seguidament i en el mateix sentit transversal hi haurà l’àrea infantil.

En el sentit longitudinal i frontalment a la recepció hi haurà l’àrea de biblioteca general de consulta de llibres. Al fons, s’aprofitarà la sala actual de la zona infantil per crear una sala polivalent.

Es tracta d’espais diàfans: les compartimentacions es realitzaran principalment amb la distribució del mobiliari i de les prestatgeries. En aquí, només es requerirà una mínima intervenció amb tancaments i calaixos de pladur. 

L'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia ha explicat que "aquesta redistribució interna comportarà generar un espai de trobada i convivència entre els usuaris. El que fem és una adequació més moderna per adaptar-nos a les noves necessitats i demandes. Hi haurà un espai de silenci per llegir i fer consultes... i un altre espai més obert i de treball en equip".

Les instal·lacions també es renovaran: el sistema de climatització s’actualitzarà en  un 60% i s’instal·larà un nou sistema de ventilació i renovació. S’adequarà la instal·lació elèctrica en baixa tensió per a donar compliment als requeriments de seguretat establerts a les normatives i instal·laran llumeneres de baix consum.

Els espais exteriors també tindran una important transformació. L’actual accés del carrer Rafel Casanova esdevindrà la part posterior de l’equipament. Per no generar un espai residual la reforma que es planteja transforma aquest espai en un jardí ombrívol per a la lectura o activitats del centre.

Modernització del mobiliari: té dos línies. Una primera actuació contemplarà el mobiliari fet a mida que organitza i recull l’autoservei de préstec de documents amb tecnologia RFID, punt de consulta, etc... conjunt d’armaris de magatzem i quadres de control del centre, mostrador i moble de treball amb punt d’impressora.

La segona intervenció donarà convivència a part del mobiliari existent que es reaprofitarà i al nou mobiliari que es renovarà: prestatgeries, taules, cadires, mobiliari infantil, bucs i complements. Aquesta modernització de prop del 80% permetrà donar a l’equipament un aspecte totalment renovat i millorarà el servei.

La inversió té un cost de 241.098,90€ que es finança entre l’Ajuntament (78%) i la Diputació de Barcelona (22%).