Gavà

Notícies

null Es posa en marxa la nova taxa per a la recollida de la fracció vegetal

Es posa en marxa la nova taxa per a la recollida de la fracció vegetal

• El nou tribut afectarà els propietaris dels solars amb jardins de més 500 metres quadrats de superfície • La nova taxa arriba un cop constatat l’èxit del nou sistema de recollida de poda


L’Ajuntament de Gavà ha creat una nova taxa per la prestació del servei de recollida de restes de jardineria, aprovada al ple de l’octubre de l’any passat i inclosa dins les Ordenances fiscals d’aquest 2020. Actualment, s’està procedit a notificar el cobrament d’aquest nou tribut als propietaris de les finques urbanes que tinguin una superfície enjardinada o enjardinable superior a 500 m2, siguin habitatges unifamiliars o plurifamiliars.

Com ocorre amb tots els residus, el propietari té l’obligació de desfer-se de manera dient dels mateixos. Per tant, els residus vegetals i les restes procedents de la poda no poden ser dipositats als contenidors ni tampoc abandonar-los a la via pública.

Per aquest motiu, des de l’empresa municipal PRESEC es porta a terme un servei de recollida específic d’aquest tipus de residus. Un sistema que es va modificar al juliol 2018 i es va passar a organitzar la recollida per zones. El ciutadà només ha de treure al matí, abans de les 14 hores, les restes de poda i residus vegetals, davant de casa seva, el dia establert per la recollida.

Consulta les zones i els dies de recollida

Aquest tribut, basat en el principi de “qui més contamina, ha de pagar més ”, persegueix l’aplicació d’una fiscalitat més justa. Actualment ja s’està aplicant a altres municipis i a Gavà oscil.la entre els 45 euros per a solars de 750 m2 i els 115 euros per als de més de 2.000 m2 i cobrirà poc més del 20% del cost del servei, que puja a 190.200 euros anuals.

Els propietaris que acreditin disposar d’un sistema d’autogestió de les seves restes vegetals i que, per tant, no es beneficiïn d’aquest servei municipal de recollida, podran sol.licitar fins a un 95% de bonificació de la taxa. En aquests casos, l’Ajuntament comprovarà i certificarà el grau d’autogestió declarats.

Gestió i control de les restes vegetals i poda

Per tal de fer un ús responsable i gestionar correctament les restes vegetals i de poda, el ciutadà pot contribuir fent compost perquè Gavà esdevingui una ciutat cada cop més verda i més neta.

A banda, de dipositar aquests residus el dia establert per la recollida a cada zona, les persones que ho desitgin també poden fer el seu compost amb les restes orgàniques i vegetals de la cuina i del jardí. Per sol.licitar-lo han de trucar al 93 263 91 00 o enviar un correu electrònic a residus@gava.cat

Aquesta manera de fer té diferents beneficis com ara evitar que aquest material acabi al contenidor de resta i aprofitar-lo per obtenir compost de major qualitat apte per fertilitzar la terra, contribuir a reduir l’ús d’adobs químics i substituir l’ús de terra vegetal en la jardinera i el paisatgisme. També possibilita utilitzar les restes triturades com a substrat per prevenir l’erosió.