Gavà

Notícies

null Ingrés mínim vital

Ingrés mínim vital

A les sol·licituds presentades fins al 15 de setembre, els efectes de la prestació tindran caràcter retroactiu des de l'1 de juny


L'Ingrés Mínim Vital és una prestació no contributiva de la Seguretat Social que garanteix uns ingressos mínims als qui manquen d'ells. Es defineix com un dret subjectiu de la ciutadania: es rebrà sempre que es compleixin els requisits d'accés, com succeeix amb el dret a la pensió de jubilació o la prestació per desocupació, per exemple.

Es pot sol·licitar a través d'un formulari amb identificació electrònica o sense, per correu postal, o bé presencialment (només amb cita prèvia en un centre d'atenció i informació de la Seguretat Social).

Perquè les persones beneficiàries puguin recollir la documentació i no perdin drets, a totes les sol·licituds presentades fins al 15 de setembre la prestació tindrà caràcter retroactiu des de l'1 de juny.

Fulletó amb informació bàsica

Més informació sobre l'Ingrés Mínim Vital