QUIERO ABRIR UNA TIENDA. Trámites a seguir.

Canal empresa Gencat

Información sobre la Ley de facilitación de la actividad económica en este enlace

Calendario de festivos con apertura comercial autorizada para el año 2023

8 de enero

25 de junio

12 de octubre

26 de noviembre

6, 8, 14, 17, 24 y 31 de diciembre

(Los días 14 y 31 de diciembre escogidos por Gavà).

 

Calendario de festivos con apertura comercial autorizada para el año 2024

7 de enero.

30 de junio.

12 octubre.

1, 6, 8, 14 15, 22 y 29 de diciembre.

(El 6 y 14 de diciembre los festivos escogidos para Gavà)

 

Calendario de festivos con apertura comercial autorizada para el año 2025 

5 de enero.

1, 2 y 30 de noviembre.

6, 7, 8,14, 21 y 28 de diciembre.

(El 2 de noviembre y el 8 de diciembre los festivos escogidos para Gavà)

Más información en este enlace.

Enlaces de interés:

ORDRE EMT/185/2023, de 14 de juliol, per la qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2024 i 2025.

RESOLUCIÓ EMC/117/2021, de 25 de maig, per qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya del establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2022 i 2023

Regulación en materia de horarios comercials

Segons l'art. 83 de la LLEI 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, estableix

Article 83. Modificació de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires

1. S'afegeix una lletra, la j, a l'apartat 1 de l'article 37 de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, amb el text següent: «j) Els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d'autoservei, sempre que la superfície de venda no superi els 300 metres quadrats, que tinguin una oferta orientada essencialment a productes de compra quotidiana d'alimentació.»

2. S'afegeix una lletra, la k, a l'apartat 1 de l'article 37 de la Llei 18/2017, amb el text següent: «k) Els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d'autoservei, els titulars dels quals siguin petites o mitjanes empreses, d'acord amb el criteri de classificació europeu, sempre que la superfície de venda no superi els 300 metres quadrats.»

 

Normativa horarios comerciales

Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires

- Segons l'art. 83 de la LLEI 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023.

Más informació en material de horarios comerciales en este enlace.

 

Otra normativa que afecta al sector comercial

- Plan especial de concreción de los usos comerciales y de servicios en el ámbito del centro de Gavà. Ámbito de afectación y usos no permitidos en planta baja.

- Ordenació dels equipaments comercials.

- Llei d'àrees de promoció econòmica urbana (APEU)

- Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis

- Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

 

Otros datos de interés:

Consorci de Comerç, Artesania i Moda