QUIERO ABRIR UNA TIENDA. Trámites a seguir.

Canal empresa Gencat

Información sobre la Ley de facilitación de la actividad económica en este enlace

 

Calendario de festivos con apertura comercial autorizada para el año 2024

7 de enero.

30 de junio.

12 octubre.

1, 6, 8, 14 15, 22 y 29 de diciembre.

(El 6 y 14 de diciembre los festivos escogidos para Gavà)

 

Calendario de festivos con apertura comercial autorizada para el año 2025 

5 de enero.

1, 2 y 30 de noviembre.

6, 7, 8,14, 21 y 28 de diciembre.

(El 2 de noviembre y el 8 de diciembre los festivos escogidos para Gavà)

Normativa 

ORDRE EMT/185/2023, de 14 de juliol, per la qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2024 i 2025.

Regulación en materia de horarios comerciales

Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires

Segons l'art. 83 de la LLEI 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, estableix

Article 83. Modificació de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires

1. S'afegeix una lletra, la j, a l'apartat 1 de l'article 37 de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, amb el text següent: «j) Els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d'autoservei, sempre que la superfície de venda no superi els 300 metres quadrats, que tinguin una oferta orientada essencialment a productes de compra quotidiana d'alimentació.»

2. S'afegeix una lletra, la k, a l'apartat 1 de l'article 37 de la Llei 18/2017, amb el text següent: «k) Els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d'autoservei, els titulars dels quals siguin petites o mitjanes empreses, d'acord amb el criteri de classificació europeu, sempre que la superfície de venda no superi els 300 metres quadrats.»

Más información en materia de horarios comerciales en este enlace

Guia práctica de los horarios comerciales 

Preguntas frecuentes (FAQs)

 

Otra normativa que afecta al sector comercial

- Plan especial de concreción de los usos comerciales y de servicios en el ámbito del centro de Gavà. Ámbito de afectación y usos no permitidos en planta baja.

- Ordenació dels equipaments comercials.

- Llei d'àrees de promoció econòmica urbana (APEU)

- Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis

- Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

 

Otros datos de interés:

Consorci de Comerç, Artesania i Moda