Coronavirus, tota la informació

Mesures en vigor per controlar la propagació de la COVID

El PROCICAT ha aprovat una certa flexibilització de mesures amb subjecció a condicions que evitin l'aglomeració de persones i la interacció entre persones de diferents bombolles per aturar la transmissió del virus de la COVID-19.

Vigència: a partir del 1 de març de 2021 fins diumenge 7 de març (ambdós inclosos)


Novetats:

Comerç:

 • Els centres comercials podran obrir de dilluns a divendres i amb les mateixes condicions que la resta del comerç: aforament limitat del 30 %. Els bars i restaurants situats en aquests recintes encara no podran obrir.  
 • Les botigues de més de 400 metres també podran fer-ho. 
 • Els caps de setmana romandrà prohibida tota l’activitat comercial no essencial.

Gimnasos i piscines:

S’amplia l’aforament de les piscines fins al 50 %. 
També s’amplia l’aforament al 50 % de les activitats esportives grupals en gimnasos i espais tancats que acreditin la suficient ventilació.

Educació

Escoles: es permeten les colònies i sortides amb pernoctació.
 

Es mantenen:

 • Confinament comarcal tota la setmana. 
 • Ampliació de l'horari de la restauració: de 7.30 a 10.30 h, i de 13 a 16.30 h

 

Detallem a continuació les mesures adoptades per la Generalitat que seran vigents fins al 7 de març

 

Mobilitat

 • A Catalunya: restringida l’entrada i sortida sense motiu justificat.
 • Confinament comarcal: restringida l'entrada i sortida de cada comarca, excepte per raons justificades.
 • Es prohibeixen tots els desplaçaments i la circulació pel carrer entre les 22 i les 6 h.

Àmbit social

 • L'activitat social i els desplaçaments fora del domicili s'han de reduir al màxim possible.
 • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic i que no se superin dues bombolles de convivència.

Empreses

 • Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral. Implementar el treball a distància o teletreball excepte que no sigui possible. Si no és possible establir mesures de flexibilitat horària, horaris d'entrada i sortida esglaonats o similars.

 • Adoptar mesures per mantenir la distància interpersonal. En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.

 • Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades

Educació

 • ESO, Primària i Infantil: presencialitat plena
 • Batxillerat i cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats: reducció de l'activitat presencial.
 • Universitats: La docència teòrica es fa en format virtual. Es mantenen com a excepció les pràctiques i les avaluacions  i també de les classes corresponents al primer curs d'estudis de grau, en les quals es pot reprendre l'activitat presencial restringida.
 • Els centres de formació d'adults, les escoles oficials d'idiomes, els ensenyaments de règim especial reglats i les escoles de música i de dansa autoritzades pel Departament d'Educació, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, han d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes.
 • Per a infants en les etapes d’educació infantil i primària es permeten les activitats extraescolars dins i fora d’un centre educatiu,amb la limitació de grups de 6 alumnes per aula o espai, excepte l’esport escolar, que no té la limitació de 6 perquè es pot entrenar en el grup habitual estable. 
 • Es permeten les activitats de lleure educatiu per a infants d’educació infantil i d’educació primària, tant en espais interiors com a l’aire lliure, en grups de 6 persones com a màxim.

Comerç 

 • Comerç minorista
  • Se suspèn l'obertura els dissabtes i diumenges, excepte els establiments d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d'automòbil, telecomunicacions, llibreries, perruqueries i centres d'estètica, i centres de jardineria.
  • De dilluns a divendres només poden obrir:
   • establiments i locals al detall amb una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats.amb un aforament del 30%.
   • es permet l’obertura d’establiments de més de 400 m quadrats si limiten la superfície de venda a 400 m quadrats i l’aforament al 30% del que correspondria segons l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat aplicat a aquesta superfície.
 •  Centres comercials, galeries o recintes comercials
  • Obertura al públic de centres comercials, galeries comercials i recintes comercials, amb les condicions següents:
   • Amb un 30% de l’aforament permès.
   • Es mantenen tancats els locals i establiments de restauració.
   • Se suspèn l'obertura al públic excepte per als establiments que tinguin l’entrada independent i directa des de la via pública, amb les mateixes condicions i limitacions: aforament del 30%, superfície de venda màxima de 400 m2 i de dilluns a divendres, tret dels establiments dedicats a la venda de productes essencials, alimentació, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica, centres de veterinària, centres de jardineria, concessionaris d’automòbils i llibreries.
   • Es permet l’obertura del equipaments culturals i esportius d’acord amb les limitacions vigents en cada cas.
     
 • Mercats no sedentaris i fires mercat: Aforament del 30%.
 • Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones.
 • Serveis amb contacte físic (perruqueries i centres d’estètica): Oberts amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.

 

Restauració

 • Es permet l’obertura de bars, restaurants i hotels amb les limitacions següents:
  • Horari de servei i consum en els establiments: de 07.30 a 10.30 hores i de 13.00 a 16.30 hores.
  • Fora d’aquest horari, només es pot dur a terme l’activitat de restauració per servir a domicili fins a les 23.00 hores o per a la recollida dels clients a l’establiment fins a les 22.00 hores.
  • El consum s’ha de fer sempre a la taula.
  • Grups de 4 persones per taula com a màxim, excepte si són de la mateixa bombolla de convivència.
 • A l’Interior:
  • 30% de l’aforament i garantia ventilació natural o amb altres sistemes
 • A les terrasses:
  • Sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra.

-------

 Mesures vigents del 7 de gener al 7 de febrer

 

Activitats socials

 • Limitació a 6 persones de, com a màxim, dues bombolles de convivència.
 • No obstant, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

Mobilitat

 • Territori de Catalunya: restringida l’entrada i sortida sense motiu justificat. La mobilitat laboral només és permet quan no es pot teletreballar.
 • Municipi: restringida la mobilitat tota la setmana, excepte per motius justificats, com ara la impossibilitat de teletreballar.
 • S’exceptuen d’aquesta restricció la realització d’activitat física i esportiva individual a l’aire lliure entre municipis limítrofs.

Confinament nocturn

 • No es pot circular pel carrer des de les 22:00 h a les 06:00 h, excepte per causes justificades.

Empreses

 • S’ha de fer teletreball, excepte quan no sigui possible.
 • Suspensió de congressos, convencions, fires i activitats assimilables.

Restauració i hostaleria

 • Terrasses: obertes amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 07:30 h a 09:30 h i de 13:00 a 15:30 h. Resta d’horari per a recollida en establiment o lliurament a domicili.
 • Interiors: oberts amb el 30% de l’aforament, amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 07:30 h a 09:30 h i de 13:00 h a 15:30 h. Resta d’horari per a recollida en establiment o lliurament a domicili.

Activitats culturals

 • Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un 50% de l’aforament i un màxim de 500 persones, o de 1.000 si la ventilació és òptima. També oberts museus, biblioteques i sales d’exposició al 50% de l’aforament.
 • Suspensió de les activitats fora de la programació habitual dels establiments culturals.

Comerç i centres comercials

 • 30% de l’aforament en petit comerç i centres comercials de menys de 400 m2 i mercats no sedentaris. Caps de setmana tancats, excepte establiments dedicats a la venda de productes i serveis essencials.
 • Suspensió de l’obertura de centres i recintes comercials i d’establiments i centres comercials amb superfície de venda major de 400 m2, excepte establiments que venen productes de primera necessitat.

Esport

 • Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure, amb un aforament màxim del 50% i control d’accés.
 • Tancades: instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats, excepte piscines.
 • Activitats esportives a l’aire lliure amb màxim 6 persones, a excepció de la pràctica esportiva federada. Competicions suspeses.

Activitats recreatives

 • Oberts: parcs infantils fins a les 20 h, amb un aforament del 50%.
 • Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.

Universitats i escoles

 • Universitats: docència teòrica en format virtual, excepte el primer curs.
 • Batxillerat i cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats: reducció de l’activitat presencial.
 • ESO, primària i infantil: presencialitat plena.
 • Activitats extraescolars: Obertes les activitats extraescolars i esportives que es realitzin als centres educatius amb els grups estables de convivència de les activitats lectives. Suspeses les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu.

Actes religiosos i cerimònies civils

 • 30% de l’aforament, amb un màxim de 500 persones, o de 1.000 si la ventilació és òptima.

 

21/12/2020 Noves mesures que es perllongaran fins al 6 de gener

Mobilitat: El confinament comarcal es fa extensiu de dilluns a diumenge. Excepcions: Del 23 de desembre al 6 de gener es pot sortir de Catalunya i de la comarca per visitar persones properes. A més la bombolla de convivència es pot establir fora de la comarca (domicili o allotjament)

Restauració: Servei obert de 7.30 a 9.30 i de 13 a 15.30. Els establiments que fan menjar per emportar-se també podran obrir de 19.00 a 22.00 i fins a les 23 per fer repartiment a domicili.

                    Pel que fa als espais, poden obrir a l'interior amb un 30% de l'aforament, i les terrasses. A les taules poden seure fins a 4 persones, ampliables a 6 si són bombolla de convivència.

Instal·lacions esportives interiors: Bona ventilació, activitats grupals amb mascareta i vestidors tancats, excepte per a usuaris de piscina. Aforament màxim: a l'aire lliure 50% i a l'interior 30% i amb cita prèvia.

Confinament nocturn: es manté a les 22.00 a excepció dels dies 24 i 31 que s'amplia a les 1h i la Nit de Reis a les 23h

 

Mesures per les festes de Nadal Covid-19

Trobades i reunions socials: es limiten a un màxim de 10 persones, incloent-hi infants, i 2 bombolles de convivència

Confinament nocturn: per tornar al domicili es flexibilitza: Nit de Nadal i Cap d'Any fins a la 1h. La Nit de Reis a les 23h.

Restauració: el 24, 25, 26 i 31 de desembre i l'1, 5 i 6 de gener, el nombre màxim de comensals per taula pot ser de 6, de 2 bombolles de convivència

 

 

Dilluns 14 de desembre entren en vigor mesures flexibilitzades del primer tram de la desescalada decretat per la Generalitat 

Principal novetats:

 • Els teatres, cinemes i d’altres locals destinats a activitats culturals poden augmentar fins a 1.000 persones la seva capacitat, sempre que es compleixi el límit del 50% d’aforament.
 • Els centres comercials poden obrir, amb un 30% d’aforament, totes les seves botigues (tinguin o no sortida directa al carrer).
 • Els actes religiosos i les cerimònies civils mantenen l’aforament al 30%. A l’aire lliure o en espais tancats ben ventilats es permet un màxim de 1000 persones.
 • Des de divendres 18 de desembre, el confinament perimetral de cap de setmana passa a ser comarcal. Segueix vigent el toc de queda nocturn (de 22 a 6h)

 

Així afecta l'obertura esglaonada d'activitats als equipaments municipals de Gavà:

 

 

 

 

Mesures adoptades per la Generalitat des de dilluns 14 de desembre

 

MOBILITAT

 • Territori de Catalunya: restringida l’entrada i sortida sense motiu justificat.
 • Comarques: restringida l’entrada i sortida des de les 06:00 h del divendres fins a les 06:00 h del dilluns.
 • Confinament nocturn; No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les 06:00 h, excepte causes justificades.

 

ACTIVITATS SOCIALS

 • 6 persones màxim, corresponent a 1 bombolla de convivència habitual.


ACTIVITATS CULTURALS

 • Oberts: museus, biblioteques i sales d’exposició al 50% de l’aforament.
 • Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un 50% de l’aforament i un màxim de 500 persones. A l'aire lliure i en espais ben ventilats, un màxim de 1.000 persones

 

ACTIVITATS RECREATIVES

 • Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20:00 h).
 • Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.


HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS

 • Terrasses: obertes amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules o agrupacions de taules. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taules diferents, excepte que es tracti de grups bombolla. De 06:00 h a 18:00 h i, de 18:00 h a 21:30 h, exclusivament per a servir sopars.
 • Interiors: oberts amb el 30% de l’aforament amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 06:00 h a 18:00 h i, de 18:00 h a 21:30 h, exclusivament per a servir sopars.


UNIVERSITATS I ESCOLES

 • Universitats: la docència teòrica en format virtual.
 • Batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats: reducció activitat presencial.
 • ESO, primària i infantil: presencialitat plena.
 • Obertes:

         - Activitats organitzades pels centres educatius.

         - Activitats esportives no competitives organitzades en l’àmbit escolar.

         - Activitats extraescolars presencials fora dels centres educatius, fins un màxim de 6 alumnes per aula.

         - Activitats de l’àmbit del lleure educatiu a l’aire lliure i, aquelles que es facin en espais interiors, en grups de màxim 6 persones.

 

ESPORTS

 • Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure, amb un aforament màxim del 50% i control d’accés. Instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats, amb un aforament màxim del 30%, amb cita prèvia i sense vestidors (excepte piscines). Inclou pràctica esportiva federada.
 • Es mantenen suspeses les competicions.
 • Activitats esportives a l’aire lliure amb màxim 6 persones a excepció de la pràctica esportiva federada: permeses i, de divendres a les 06:00 h a dilluns a les 06:00 h, permesos entre municipis limítrofs.


COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS

 • 30% de l’aforament en petit comerç de menys de 800 m² i mercats no sedentaris. En els més de 800 m², aplicació de l’aforament sobre el total de la superfície de venda.
 • Oberts centres comercials al 30% de la seva capacitat total (excepte alimentació, higiene i altres productes de primera necessitat). .
 • Oberts: establiments que presten serveis que impliquen contacte físic proper (inclosos perruqueries i centres d’estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.


ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS

 • 30% de l’aforament.
 • A l’aire lliure o en espais tancats ben ventilats, màxim 1000 persones.


EMPRESES

 • Teletreball excepte quan no sigui possible de manera justificada.
 • Suspesos: congressos, convencions, fires i tota activitat assimilable.

 

12/11: La Generalitat prorrogra 10 dies més les mesures decretades el 30 d'octubre

Es manenten vigents les mesures que actualment s’apliquen i que el PROCICAT ha aprovat prorrogar 10 dies més, fins l’indicat dia 23, amb algunes modificaciones. Recordem que també es prorroga el confinament nocturn i el confinament perimetral els caps de setmana.

 

Novetats:

-Poden obrir els centres d’estètica i massatges

-Limitació a 100 persones als centres de culte, sobre els quals es manté l’aforament regulat al 30%.

- Es mantenen les instal·lacions esportives tancades.

 

Mobilitat

 • Tancament perimetral de Catalunya durant 15 dies
 • Tancament municipal des de les 6.00h de divendres 30 d'octubre de 2020 a les 06.00 hores de dilluns 2 de novembre de 2020
 • Es pot sortir per anar al cementiri el 31 i l'1 de novembre
 • Es pot sortir a passejar i a realitzar activitats esportives autoritzades
 • El transport públic es manté al 100%

 

Restauració

 • Bars i restaurants tancats, excepte recollida i enviament a domicili fins les 23 hores
 • Oberts restaurants d'hoteles només per clients
 • Oberts restaurants d'hospitals i centres de treball només per a treballadors

 

Trobades

 • Prohibides les reunions de més de 6 persones
 • Centres de cultes oberts amb aforament del 30%

 

Estudis

 • Es suspenen les activitats extraescolars i esportives
 • Es mantenen les activitats extraescolars en el mateix centre
 • Estudis postobligatoris de forma telemàtica
 • Obertes les escoles oficials d'idiomes

 

Comerços

 • Centres comercials tancats
 • Botigues d'alimentació obertes en centres comercials
 • Comerços de menys de 800 m2 oberts al 30%
 • Oberts comerços de serveis bàsics: alimentació, farmàcies, perruqueries

 

En aplicació de les noves restriccions dictamiades per la Generalitat i que cal complir per contenir els contagis, a nivell municipal s'ha procedit a tancar diferents equipaments esportius, culturals i socioculturals i mantenir únicament aquelles activitats que queden recollides al DOG.

Agraim la col.laboració de tothom i demanem disculpes per les molèsties.

   
  EQUIPAMENTS SITUACIÓ
  EQUIPAMENTS ESPORTIUS
  ZONA ESPORTIVA DE CAN TINTORER
  PAVELLÓ POLIESPORTIU DE CAN TINTORER TANCATS
  PISTA POLIESPORTIVA EXTERIOR   
  PISCINA DE CAN TINTORER
  CAMP DE FUTBOL DE CAN TINTORER
  ZONA ESPORTIVA DIAGONAL
  NOVA PISCINA MUNICIPAL TANCATS
  ESTADI MUNICIPAL LA BÒBILA
  PAVELLÓ JACME MARCH
  CENTRE DE MEDICINA ESPORTIVA OBERT
  ZONA ESPORTIVA DE CAN TORELLÓ
  CAMPS DE FUTBOL TANCATS
  CAMP DE BÈISBOL I SOFTBOL
  PISTA ESPORTIVA MARCEL·LÍ MORAGAS
  PISTA ESPORTIVA MARCEL·LÍ MORAGAS Només per a ús de l'escola
  INSTAL·LACIONS ESPORTIVES A L'AIRE LLIURE
  TANCADES
  EQUIPAMENTS CULTURALS
  AMERICAN LAKE Tancades les escoles de música i pintura
  No es poden fer activitats
  Les entitats poden utilitzar la seu
  BIBLIOTEQUES Només obertes per al prèstec
  ESPAI MARAGALL TANCAT
  MUSEU TANCAT
  PARC ARQUEOLÒGIC MINES DE GAVÀ TANCAT
  REFUGI ANTIAERI DE LA RAMBLA TANCAT
  EQUIPAMENTS SOCIO CULTURALS
  CASAL GENT GRAN CAN TINTORER PTT continua l'activitat
  Tancat per a la gent gran
  SIAD Obert per a atencions
  No es fan activitats de formació
  CASAL SANT JORDI RAMBLA Tancat per a activitats
  Les entitats poden utilitzar la seu
  NOU ESPAI SANT JORDI Continua l'activitat del CDIAP
  Tancada la formació d'adults
  LA CASA GRAN Tancada per a activitats
  Només oberta per a atencions amb cita prèvia i curs de formació de monitors
  CENTRE OBERT OBERT
  CASA DE LES FAMÍLIES FORMACIÓ D'ADULTS OBERTA
  SERVEI DE MEDIACIÓ OBERT
  REFORÇ ESCOLAR A CA N'ESPINÓS TANCAT
     
  SEU D'ENTITATS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS
  ADISGA Pendent de confirmar pel PROCICAT
  UME No es poden fer activitats
  L'entitat pot utilitzar la seu
  ASSOCIACIÓN ANDALUZA No es poden fer activitats
  L'entitat pot utilitzar la seu
  AVV COLOMERES No es poden fer activitats
  L'entitat pot utilitzar la seu
  AVV BARRI CENTRE No es poden fer activitats
  L'entitat pot utilitzar la seu
  AVV CAN TINTORER No es poden fer activitats
  L'entitat pot utilitzar la seu
  PUNT DE TROBADA OBERT
  AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA No es poden fer activitats
  L'entitat pot utilitzar la seu

 

 

Mesures per contenir els brots de COVID-19: 25 d'octubre de 2020

El Govern espanyol anuncia la declaració de l'estat d'alarma, que es pot perllongar fins al 9 de maig, per frenar la segona onada del coronavirus i donar cobertura legal al toc de queda. 

A Catalunya la Geneneralitat decreta el confinament nocturn a partir de la nit de diumenge 25 d'octubre de 2020

 

Resolució PROCICAT 25 octubre: confinament nocturn a partir de les 22.00 hores.

 

 • Horari màxim d'obertura al públic:

        - Serveis, comerç minorista, esportives i recreatives, i espais públics a les 21 hores.

        - Activitats culturals a les 22 hores.

        - L’horari de la restauració és fins a les 21h, tot i que els lliuraments a domicili es poden fer fins a les 22h.

 

 • Excepcions a la mobiltiat

       - Assistència sanitària d'urgència

       - Adquisició de productes farmacèutics per raó d'urgència, a la farmàcia més propera

       - Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l'empresa

       - Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials

       - Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.

       - Actuació urgent davant d'òrgans judicials

       - Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge

       - Cura d'animals de companyia pel temps imprescindible, amb desplaçament individual proper al domicili, de les 4 a les 6 hores

       - Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

 

Aquestes mesures s'afegeixen a les que ja estaven en vigor des del passat 16 d'octubre.

 

Resolució PROCICAT 16 octubre

Atesa la  situació epidemiològica de Catalunya, des del 16 d'octubre s'adopten mesures especials de contenció de l'activitat social i laboral i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19. La nova resolució del PROCICAT deixa sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les mesures específiques aplicades a Gavà des que la ciutat es va incorporar al conjunt de municipis de la primera corona metropolitana amb més restriccions per prevenir la propagació de la pandèmia.

 

Trobades, reunions i desplaçaments

 • L'activitat social i els desplaçaments fora del domicili s'han de reduir al màxim possible. El contacte scial s'ha de limitar als grups bombolla.
 • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que siguin convivents, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

Àmbit laboral i professional

 • Cal prioritzar el teletreball i les reunions telemàtiques.
 • Si no és possible, cal aplicar mesures per garantir la distància de seguretat interpersonal: entrades i sortides esglaonades, flexibilitat horària...
 • En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • L'ús de mascareta: És obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior. No és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.
 • Se suspèn la celebració de congressos i convencions.

Àmbit educatiu

 • Es mantenen les activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar, amb l'aplicació rigorosa de les mesures definides als plans sectorials aprovats pel PROCICAT.
 • A les universitats, la docència teòrica passa a ser virtual

Transport públic

 • Ha de mantenir la seva oferta al 100%. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.

Activitat comercial

 • Els establiments i locals comercials minoristes han de reduir l’aforament al 30% de l'habitual. Si no és possible, només s'hi permet l'accés d'un sol client.
 • Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d’accés.
 • En els centres comercials també hi ha d’haver sistema de control d’aforament i es restringirà l’accés i ús de zones recreatives com zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
 • No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, exepte que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria.
 • Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili.
 • Els mercats no sedentaris mantenen l’activitat a un 30% de l'aforament
 • Se suspenen les fires comercials.
 

Activitats culturals

 • Als espectacles d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions: Aforament al 50%, tant en recintes tancats com a l’aire lliure, preassignació de seients i registre d'assistents.
 • Les biblioteques, arxius, museus i monuments, romanen oberts subjectes a les mesures dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

Activitats esportives

 • Les instal·lacions i equipaments esportius de caràcter lúdic: aforament al 50% i cita prèvia.
 • S'ajornen totes les competicions esportives, excepte les oficials i les professionals.

Activitats lúdiques i recreatives

 • Es pot fer ús dels parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils fins a les a les 20:00h.
 • Tancament de parcs i fires d’atraccions, establiments lúdics infantils, i sales de joc, casinos i bingos
 • Les festes majors queden suspeses.

Actes religiosos i cerimònies civils

 • Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 50% de l’aforament.

Activitats de lleure nocturn

 • Suspesa 'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.
 • Suspeses les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l'apartat anterior.

Consum de tabac i alcohol a la via pública

 • No està permès fumar a la via pública o a l'aire lliure si no hi ha una distància de 2 metres. 
 • Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts.
 

Cal recordar que la responsabilitat individual és imprescindible per tallar la cadena de transmissió. Per això és indispensable:

 • Posar-se mascareta
 • Rentar-se les mans
 • Respectar la distància

 

Comitè de coordinació Covid-19

Des de l'inici de la crisi sanitària, es va constituir el Comitè d'Emergències COVID-19, presidit per l'alcaldessa Raquel Sánchez. El comitè manté reunions diàries, via telemàtica, per supervisar i establir noves intervencions segons l'estat d'emergència del Pla de Protecció Civil. L'objectiu: frenar la propagació del coronavirus i garantir la prestació dels serveis municipal, d'acord amb les incidències del Govern espanyol i de la Generalitat de Catalunya.

En les últimes setmanes, l'Ajuntament ha implementat diferents mesures per contenir possibles rebrots:

 • Reforç del control de presència i aforament als mercats municipals, mercat setmanal, i a instal·lacions i equipaments municipals oberts
 • Intensificació de la vigilància per part de la Policia Municipal. S’han reforçat els controls de les terrasses de bars i restaurants, de les zones comercials, i indrets més concorreguts pels joves.
 • Reducció de l’aforament de la platja en un 15%
 • Campanya “Protegeix-te, protegeix-nos” dirigida als joves, amb diferents materials realitzats per artistes de Gavà on s’insta als nois i noies a extremar les precaucions
 • Incorporació de 7 nous agents cívics a partir del 6 d'agost per fer tasques de control i informar sobre les mesures de seguretat i higiene que cal seguir

 

Ban de l'alcaldessa amb les mesures establertes per a la gestió de la crisi ocasionada per la COVID- 19

Al ban es recullen les mesures adoptades pel Consistori gavanenc des de l'inici de l'emergència  sanitària

Ban

La situació generada per la evolució del SARS-COV-2 ha suposat la necessitat d'adoptar les mesures de contenció extraordinàries per tal de protegir la salut i seguretat tant dels habitants del municipi com dels/es empleats/des de l'Ajuntament de Gavà.  En aquest sentit s'han  aprovat  les mesures de prevenció que es relacionen en el decret del 13 de març de 2020, com a conseqüència del risc biològic emergent davant el coronavirus.

Decret de 19 de març de 2020

L'1 d'abril, l'Ajuntament de Gavà ha decretat l'assignació del permí retribuït per al personal municipal segons el  Reial decret llei 10/2020 de 29 de març

Decret d'Alcaldia d'1 d'abril de 2020

 

Més informació/enllaços d'interès

Canal Salut de la Generalitat de Catalunya

Ministeri de Sanitat

Test Coronavirus

Àrea Metropolitana de Barcelona. Mesures metropolitanes contra la Covid-19

Associació Catalana de Municipis: informació oficial sobre el Covid-19