El Govern obert té com a objectius fomentar la participació ciutadana i la transparència pública.

En aquest apartat trobareu tot un seguit d'eines i espais per poder assolir els objectius del govern obert tot obrint canals d'informació i de participació a  la ciutadania per establir un diàleg que millori la qualitat de les actuacions i decisions públiques. La informació pública a l'abast de tothom en format digital i obert.