null Obres de millora a les escoles públiques de Gavà durant l’estiu

L’Ajuntament destina enguany 200.000 euros que permetran dur a terme aquelles actuacions acordades amb les direccions dels centres educatius


Un estiu més, i coincidint amb el període de vacances escolars, l’Ajuntament de Gavà posa en marxa obres de manteniment i de millora a les cinc escoles de Primària de la ciutat. El conjunt d’intervencions suposarà una inversió de 200.000 euros, amb un increment del 15% respecte a l’any anterior.

 

Aquesta és una inversió finançada íntegrament per l’Ajuntament, per atendre les demandes existents, tot i no ser la seva competència. Una vegada més, les actuacions a executar han estat acordades amb les direccions dels centres educatius. Destaquen les relacionades amb la millora de l’accessibilitat, i de l’eficiència i l’estalvi energètic. Aquests darreres es concretaran en la substitució parcial de la lluminària de les aules amb làmpades LED, i la renovació de tancaments per millorar l’aïllament tèrmic.

 

 

 • Escola l’Eramprunyà
  • Substitució del paviment vinílic de la sala polivalent.
  • Reubicació dels elements de joc infantils dels patis de P3 i P4-P5.
  • Execució de paviment de formigó a la zona entre pistes esportives. Es realitzarà un enderroc parcial del paviment de la zona que està aixecat per l’acció de les arrels, es pavimentarà tota la superfície amb un nou paviment de formigó i s’augmentarà l’escocell del pi pinyer per minimitzar l’efecte de les seves arrels sobre els paviments.
  • Repicat i arrebossat del revestiment de les grades de les pistes esportives. Es durà a terme en les grades de la pista inferior i en part de les de la pista superior.
  • Millora de l’accés a l’espai al voltant de l’hort generant una rampa de formigó.
  • Substitució parcial de llumeneres de les aules per llumeneres LED.

 

 • Escola Jacme March
 • Reparació de la impermeabilització de la coberta de l’edifici de P3.
 • Substitució total del paviment vinílic de la sala d’informàtica
 • Execució de paviment exterior de formigó a la zona adjacent a la pista esportiva.
 • Instal·lació de rentamans a l’espai menjador per afavorir els hàbits higiènics dels nens i nenes que utilitzen aquest servei.

 

 • Escola Joan Salamero
 • Substitució del graonat de les escales exteriors.
 • Subministrament i instal·lació de passamans laterals i centrals en els trams d’escala exterior.
 • Substitució parcial de llumeneres de les aules per LED.

 

 • Escola Marcel·lí Moragas
 • Tancament d’alumini i vidre de l’espai de porxo posterior. Inclou la modificació dels accessos als lavabos de pati i la millora de la instal·lació de ventilació d’aquests espais.
 • Substitució persianes PVC per alumini a les aules de la zona posterior.
 • Substitució parcial de les llumeneres de les aules per LED.

 

 • Escola Salvador Lluch
 • Pintat de la façana exterior del mòdul sud (laterals i cara nord).
 • Substitució de la porta d’accés al mòdul de serveis per un tancament de vidre i alumini.
 • Substitució de quatre finestres de fusta de l’edifici Sud.