null Gavà multarà els patinets elèctrics que posin en risc la seguretat viària

La Policia Municipal sancionarà la velocitat elevada, l’ús del mòbil o el transport d’una segona persona


 

L’Ajuntament de Gavà multarà els usuaris de patinets elèctrics que vulnerin la normativa de trànsit. Aplicarà la instrucció transitòria de la Direcció General de Transit (DGT) en què s’estableixen els comportaments sancionables, com ara circular a una velocitat inadequada, fer-ho amb auriculars o telèfon mòbil, no portar roba reflectant o llums durant la nit, o  circular sota els efectes de drogues o alcohol.

 

La instrucció de la DGT s’estén a tots els vehicles de mobilitat personal (d’una  o dues rodes, d’una sola plaça i propulsat per un motor elèctric). Publicada el 4 de desembre, es mantindrà vigent fins que la Unió Europea no estableixi els criteris que s’aplicaran definitivament.

 

L’alcaldessa Raquel Sánchez ha afirmat que “conscients que hi ha una realitat evident, que és l’ús intensiu, i cada cop més creixent, dels vehicles de mobilitat personal com són els patinets, adaptem la instrucció de la DGT i donem una sèrie de pautes per als usuaris i usuàries d’aquests vehicles i informem que l’incompliment de les mateixes comportaran sancions que poden anar dels 100 als 500 euros”.

 

“Confiem –ha afegit Raquel Sánchez- en la responsabilitat i en el civisme, però és evident que cal posar ordre per resoldre els problemes de convivència que es puguin generar entre els vianants i els conductors d’aquests vehicles. També estem treballant en la modificació de l’ordenança municipal que regularà els indrets on podran circular”.

 

Per tal d’acostar la normativa als usuaris dels patinets elèctrics, l’Ajuntament de Gavà ha editat un fulletó informatiu on es recullen les principals infraccions. Aquest fulletó es distribuirà en equipaments municipals i centres educatius de Secundària.

 

La Policia Municipal, a través de la Unitat d’Intervenció Educativa, també difondrà les normes per a un ús responsable dels patinets elèctrics entre l’alumnat participant en el Programa per la mobilitat segura i sostenible. Una tasca que, a peu de carrer, tindrà el suport d’agents cívics.

 

 

Fes que tot vagi sobre rodes

 

Sota aquest lema, l’Ajuntament difon els principals comportaments indeguts i que són objecte de denúncia:

- Circular a més de 25 km/hora.

- Transportar més d’una persona.

- Fer ús del mòbil  o d’auriculars.

- Vulnerar les normes a què estan sotmesos els conductors de cotxes i motocicletes a l’hora de conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues.

- No fer servir roba reflectant o llums durant la nit. Es considerarà que el conductor adopta una conducta negligent per no fer-se veure per a la resta de conductors,

- Sancions a menors. En cas d’infraccions comeses per menors de 18 anys, seran els pares o els tutors legals els que hauran de respondre per la infracció.

-  Tot i no ser obligatori, es recomana l’ús del casc.

 

Sí per voreres i zones de vianants, però amb seguretat

 

La instrucció de la Direcció General de Trànsit no regula els llocs per on poden circular els patinets elèctrics, ni on poden aturar-se o estacionar. Unes directrius que deixa en mas dels ajuntaments, que ho hauran de regular a través de les ordenances municipals de circulació.

 

Seguint el criteri de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Gavà flexibilitza la prohibició de circular  en patinet per voreres o zones de vianants.  Sempre que no hi hagi carril bici o calçada, es permetrà la seva circulació de patinets, i altres vehicles de mobilitat personal, per voreres d’amplada superior als 3 metres, o per zones per a vianants. Ho hauran de fer adequant la velocitat al pas del vianant i a una distància mínima d’1,5 metres. 

 

Així, banda d’informar i sancionar les actituds que puguin posar en perill la resta de ciutadans o bé que comportin un risc, l’Ajuntament està treballant en la modificació de les ordenances de circulació per incorporar les normes i sancions relatives a aquest tipus de vehicles.