null CAVIGA posa en marxa el Punt d’Atenció a la Discapacitat Intel·lectual

La iniciativa sorgeix arran de la demanda detectada durant l’elaboració del Pla Integral per a les persones amb discapacitat


El Punt d’Atenció a la Discapacitat Intel·lectual, PADI, és el nou servei que posa en marxa la Fundació CAVIGA. Es tracta d’un servei transversal que neix dins el marc de les ciutats inclusives. La presentació del nou servei ha tingut lloc avui coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

El PADI informa, assessora i ofereix acompanyament a les famílies amb persones amb discapacitat intel·lectual davant les necessitats que es troben al llarg del seu cicle vital. Així mateix, dóna suport als professionals de Castelldefels, Viladecans, Gavà, i el Consell Comarcal, en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual. En concret a través d’informació, formació i creació d’una xarxa per ajuda a cobrir les necessitats i demandes dels seus serveis.

El PADI orientarà i derivarà a serveis específics en tema de salut mental, oci, educació, temes laborals, habitatge, ajuts i formació relacionada amb el món de la discapacitat. Així mateix, com a integrant de la Federació d’Entitats de Discapacitat Intel·lectual podrà utilitzar els serveis de l’entitat i ampliar el ventall de possibilitats d’assistència.

Raquel Sánchez destaca la importància d’aquest servei per les persones amb discapacitat intel·lectual, el seu entorn i també pels professionals dels ajuntaments. Així mateix, manifesta que “aquest nou servei és un pas més per fer de Gavà una ciutat més inclusiva i per garantir que les persones que tenen una discapacitat intel·lectual tenen les eines i els recursos necessaris per poder desenvolupar la seva vida en plenituds de drets”.

Sánchez recorda que “en el cas de Gavà, la demanda va sorgir durant l’elaboració del Pla Integral per a les persones amb discapacitat en què es va detectar aquesta carència. En concret, la manca d’un referent clar amb el qual les persones amb discapacitat i les seves famílies poguessin adreçar-se per trobar la informació, els recursos que tenen al seu abast i els drets”. Amb la posada en marxa del PADI quedarà coberta aquesta mancança.

Segons dades d’Idescat de l’any 2019, a la comarca del Baix Llobregat hi ha una població de 67.466 persones amb algun tipus de discapacitat. D’aquesta xifra, 6.420 tenen discapacitat intel·lectual representant el 8,17% del total de la població amb alguna discapacitat. A Gavà, les persones amb discapacitat reconeguda són 3.588, de les quals un 7,67% (340) són persones amb discapacitat intel·lectual.

A més, la seva possible vinculació amb altres problemàtiques físiques, psíquiques o de salut mental crea un alt grau de dependència. D’altra banda, la influència sobre la vida i l’organització de les famílies fa créixer exponencialment les necessitats derivades.

Aquesta situació es tradueix en una notable demanda de recursos i serveis de suport, tant per a les persones amb discapacitat com per al seu entorn. El PADI ha d’ajudar a respondre a aquestes demandes en col·laboració amb les administracions i el conjunt de la societat.

 

Com sol·licitar el servei

Amb la voluntat d’apropar el programa a les famílies, l’atenció serà itinerant. Hi haurà atenció als tres municipis, Castelldefels, Viladecans i Gavà. Una atenció que es realitzarà de forma telemàtica, telefònica i presencial. A Gavà el servei es prestarà els dimarts de 12 a 15 hores i de 16 a 19 hores al Casal d'Entitats Sant Jordi situat a la Rambla Vayreda, 31.

Les persones que necessitin el servei ho poden sol·licitar a través de diferents vies:

-Presencialment demanant cita prèvia

-Per telèfon trucant al 699 60 37 08

-Per correu electrònic: padicaviga@caviga.cat

-En la finestreta única: www.padicaviga.cat

 

Més informació