Els residus comercials representen més d’un 36% en pes del total de la generació de residus municipals, especialment en zones d'alta densitat comercial. Per això el teixit comercial i la restauració tenen un paper essencial en la millora de la recollida selectiva.  

Tots i totes som responsables de la correcta gestió dels residus, tant les administracions públiques, com la ciutadania i les activitats econòmiques. La Llei reguladora dels residus obliga a les activitats econòmiques a separar les diferents fraccions dels residus (orgànica, paper i cartró, vidre, plàstics i metalls i resta), per així facilitar el seu posterior tractament i valorització. 

Des de l’Ajuntament s'ha engegat un nou sistema de recollida porta a porta per a grans generadors (inici al setembre de 2021), que ens permetrà millorar l’actual sistema de recollida selectiva i assolir els objectius anteriorment citats.

Descarrega't el tríptic informatiu clicant a la imatge: