Mantenimiento del espacio público

Els serveis orientats al manteniment de l'espai públic urbà tenen cura del paviment de voreres i places, de l’enllumenat i de la xarxa de clavegueram públics.

També els correspon la instal·lació, conservació i reparació del mobiliari urbà, la conservació d’àrees de jocs infantils i espais lúdics i, finalment, la senyalització del trànsit de vehicles i vianants.

A més a més, donen suport als actes culturals i festius de la ciutat organitzats per les entitats de Gavà i pel propi Ajuntament amb el muntatge i desmuntatge d’escenaris i instal·lacions elèctriques.