Centros y recursos sanitarios

CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA

  • CAP Gavà 1

      Cr. de la Riera de Sant Llorenç, s/n

      08850 GAVÀ

     Tel. 93 638 32 00

 

  • CAP Dr. Bartomeu Fabrés Anglada (Gavà 2)

     Cr. Riera de les Parets, 7

     08850 GAVÀ

     Tel. 93 638 33 20

 

CENTROS DE SALUD MENTAL

  • CSMA Gavà

     CR SARRIÀ, 13-15
     08850 GAVÀ
    Tel.: 93 600 26 65

 

  • CSMIJ Gavà

     CR SANT LLUÍS, 66
     08850 GAVÀ
     Tel.: 93 638 39 93

 

  • Hospital de dia de salut mental CSM Infantil i Juvenil Gavà

     CR SANT LLUÍS, 66
     08850 GAVÀ
     Tel.: 93 638 39 93

 

RECURSOS SANITARIOS

061 CatSalut Respon

Programación de visitas