null 1.000 puestos de trabajo gracias a las políticas activas de ocupación de Gavà

.En los últimos tres años, el Ayuntamiento ha destinado 6 millones de euros a promover las políticas activas de ocupación, poniendo especial atención a los colectivos con más dificultades .Con motivo de la pandemia, se han activado nuevos mecanismos para reforzar la atención telefónica y telemática, y dar un impulso a las acciones de orientación profesional y formativas . Amb motiu de la pandèmia, s’han activat nous mecanismes per reforçar l’atenció telefònica i telemàtica, i donar un impuls a les accions d’orientació professional i formatives


L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha presentat avui el balanç del programa Gavà Impulsa, el marc de referència de les polítiques actives d’ocupació a Gavà en els últims tres anys.

L’alcaldessa ha explicat que aquesta estratègia, “naixia amb la voluntat d’articular, centralitzar i especialitzar tots els recursos de què disposa l’Ajuntament per poder oferir el millor servei. Ha reforçat l’especialització i consolidació dels serveis d’ocupació municipals, amb un personal professionalitzat i la posada en marxa  d’un nou equipament, el Centre de Serveis per a l’Ocupació Rosa Luxemburg (CSO) ara fa dos anys, que ha permès acostar aquests serveis a la ciutadania”.  

Gavà Impulsa ha suposat un endavant en la posada en marxa i foment de serveis i programes dirigits a la inserció laboral, l’orientació professional, la recerca de feina, el desenvolupament de competències i la formació ocupacional amb un acompanyament personalitzat. “Hem aconseguit els objectius que ens plantejàvem i hem obtingut una valoració molt positiva per part de les persones usuàries, que ens puntuen amb una nota del 9,28 sobre 10. Això suposa un reconeixement de la qualitat dels serveis i de l’atenció que ofereix el personal del CSO”, ha afegit Raquel Sánchez.

 

Quant als principals indicadors i resultats de Gavà Impulsa entre març de 2018 i març de 2021, aquest període s’ha saldat amb un pressupost total executat de 6 milions d’euros, dels quals 700.000 euros han estat aportats per l’Ajuntament i la resta per administracions supramunicipals.

D’aquesta inversió global, 4,5 milions s’han destinat a contractar o facilitar la contractació de prop d’un miler de persones. Quant al percentatge d’inserció, aquest se situa entorn el 20% en un període màxim de 6 mesos posterior a l’actuació realitzada.

Aquest impuls a les polítiques actives d’ocupació ha pres especial rellevància en el darrer any arran de la crisi econòmica derivada de la Covid-19, que ha truncat la disminució progressiva de l’índex d’atur iniciada el 2018. Aquest mes de març, la taxa d’atur a Gavà se situa en el 13,01%, cosa que suposa un increment de l’1,71% respecte al mateix període de 2018 i tornar als mateixos nivells de finals de 2016.

L’alcaldessa ha manifestat el compromís de “continuar esmerçant tots els esforços per oferir serveis adients al perfil de cada ciutadà i ciutadana i ciutadana, perquè el nostre objectiu prioritari és ocupar les persones en situació d’atur. També per donar resposta a les necessitats del sector d’activitat econòmica. I aquí cal també posar en valor el treball en xarxa amb la resta d’administracions. Aquest ens permet fer una anàlisi del territori i saber quin és el perfil que necessiten les empreses, quina especialització requereixen i, en definitiva, cap a on orientar els nostres esforços perquè som conscients que els pròxims anys seran difícils”.

 

Més de 5.000 atencions personalitzades

L’Estratègia de Desenvolupament de les Polítiques Actives d’Ocupació 2019-2021 ha permès l’atenció a un total de 5.139 persones. S’han intensificat els serveis i programes adreçats als col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat laboral, entre ells el de les persones menors de 30 anys.

Les accions específiques al col·lectiu juvenil han suposat 1.091 atencions, un 21% del total, amb un pressupost associat de 680.000 euros.

El Centre de Serveis per l’Ocupació Rosa Luxemburg s’ha convertit en l’equipament de referència de les polítiques d’ocupació municipals. La seva posada en marxa al març de 2019 amb una inversió de prop de 160.000 euros, ha permès acostar els serveis d’ocupació a la ciutadania en una ubicació de més centralitat a la ciutat. Uns serveis que fins aleshores s’havien prestat al Centre de Serveis a l’Empresa, que el mateix 2019 va celebrar el seu vintè aniversari.

 

Garantint l’atenció durant la pandèmia

Durant el darrer any, marcat per la COVID-19, l’Ajuntament de Gavà ha garantit la continuïtat i reforç de les accions de suport a l’ocupació.

Amb motiu del tancament dels equipaments municipals, els serveis van adaptar-se a l’atenció telefònica i telemàtica i es van posar en marxa serveis específics.

Des del maig de 2020 ja es van reprendre les atencions presencials, amb cita prèvia, a l’edifici de l’Ajuntament. El setembre de 2020 es va reobrir el CSO.

El tinent d’alcalde d’Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat, Jordi Tort, ha qualificat que aquest ha estat un trienni complex, sobretot l’últim any: “No només vam haver de fer front al trasllat dels serveis d’ocupació per acostar-los a la ciutadania. També ens hem trobat amb una pandèmia que ens impedia en molts moments oferir aquests serveis de manera presencial. Vull felicitar el personal tant del Centre de Serveis a l’Ocupació com del Centre de Serveis a l’Empresa per l’esforç realitzat per garantir la seva prestació a través d’atencions virtuals i telefòniques”.

Aquests darrers 12 mesos de pandèmia llencen xifres com les següents:

  • 107 persones ateses en la línia de consultes específiques per ERTO.
  • 298 noves persones donades d’alta al Servei Local d’Ocupació (Borsa de Feina).
  • 205 ofertes de feina gestionades, 904 intermediacions i 70 contractes realitzats.
  • 200 candidatures de sector sòcio-sanitari en el moment de l’emergència.
  • 1.100 accions d’orientació professional.
  • 20 accions formatives en línia amb 257 participants.
  • 81 persones contractades amb Plans de Foment de l’Ocupació que han donat suport a diferents departaments. Algunes d’aquestes figures han estat clau per a la gestió de la pandèmia a l’espai públic o als equipaments municipals, com ha estat el cas d’agents cívics, peons o subalterns.
  • Participació de l’equip de psicòlogues del CSO en el servei Gavà T’Ajuda-Suport Emocional.