null L’Ajuntament de Gavà incrementa en 60.000 euros les ajudes per a garantir la igualtat en l’àmbit escolar

La convocatòria s’obre avui 1 de setembre i s’allarga fins al 15 d’octubre


L’Ajuntament de Gavà ha aprovat la convocatòria de subvencions per a la igualtat de la infància en l’entorn escolar pel curs 2020-2021. En concret s’ha donat llum verda a 5 de les 8 línies d’ajuts amb una dotació econòmica de 237.500, un import que suposa un increment de 60.000 euros respecte el curs passat. L’objectiu és arribar al major nombre de famílies i garantir que tots els infants puguin iniciar el curs en les mateixes condicions, i tenint en compte que les conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia del coronavirus comporten més dificultats a les famílies.

 

Els 237.500 euros es veuran ampliats fins als 398.500 euros una vegada s’incorporin la resta d’ajuts adreçats a ajudar les famílies a cobrir les despeses bàsiques en matèria educativa dins i fora de les aules.

 

La partida més elevada és la destinada a l’adquisició de llibres de text amb una dotació de 90.000 euros, 30.000 més que la passada convocatòria.. A banda dels llibres, se subvencionen els quaderns d’activitats; els materials necessaris per a l’alumnat amb necessitats especials amb centres amb SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva); diccionaris i llibres de lectura, i llicències dels llibres digitals o aparells electrònics necessaris per a la seva lectura. L’ajut va beneficiar el curs passat un total de 599 infants.

 

Pel que fa al que fins ara eren els ajuts per socialització i reutilització de llibres, en aquests moments l’Ajuntament, conjuntament amb els centres educatius, n’està estudiant una possible reorientació per tal que els recursos es puguin destinar a les necessitats d’innovació i noves tecnologies per tal d’ajudar a l’aprenentatge virtual.

 

També s’han aprovat les bases de les beques per a activitats extraescolars, plenament consolidades, i que per al proper curs experimenten un increment de 25.000 euros, passant de 40.000 a 65.000 euros. Aquesta ajuda permet subvencionar el cost total o parcial de les quotes de participació en una activitat prestada per alguna AMPA, club esportiu, escola de música, pintura, dansa, arts escèniques, idiomes o d’altres similars, amb seu a Gavà, vinculades amb la cultura, l’educació o l’esport. Amb aquesta ajuda, 423 infants van poder fer activitats fora de l’horari lectiu durant el curs passat.

 

Seguint la línia encetada fa uns anys, l’Ajuntament manté la partida destinada a beques per sortides curriculars, amb un import global de 40.000 euros. D’aquesta manera, es garanteix la participació dels infants que per motius econòmics no s’apunten a les sortides o colònies programades per l’escola i que formen part de l’itinerari curricular del curs. El curs anterior es van atorgar 680 ajuts.

 

Les beques menjador per a infants de les dues llars d’infants públiques, instaurades fa dos anys, s’incrementen en 5.000 euros i tindran una dotació de 20.000 euros. La finalitat és facilitar a les famílies amb menys ingressos l’accés a aquests centres i afavorir al mateix temps la conciliació familiar i professional. Els ajuts que es donaran seran del 100% i del 50%, seguint els mateixos criteris establerts pel Consell Comarcal i prioritzant els casos de família monoparental, família nombrosa, família o infant amb discapacitat i situacions amb informe de serveis socials. El curs passat es van beneficiar 26 nens i nenes.

 

Una altra línia d’ajuts són les beques per suport a les SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva), que manté la quantia del curs passat: 22.500 euros. Es tracta d’una ajuda que sol·licita el centre escolar o AMPA que compta amb aquest recurs per poder disposar d’un monitor de reforç en activitats fora de l’horari de classe. La finalitat és oferir un entorn normalitzat i les mateixes oportunitats curriculars a alumnes amb necessitats educatives especials (NEE). El curs passat es van beneficiar els centres que compten amb SIEI al municipi.

 

Tramitació beques per al curs 2020-2021

El període per sol·licitar el conjunt de beques de suport a l’escolarització s’obre avui, l’1 de setembre, i s’allargarà fins al 15 d’octubre. Pel que fa a les beques de suport SIEI el termini s’amplia fins al 30 de novembre.

 

Un cop més se simplifiquen els tràmits per a les famílies, que únicament hauran de fer una sol·licitud on podran demanar les beques que els interessin. La tramitació s’ha de fer de forma telemàtica presentat la sol·licitud a través de la seu electrònica. En cas de no se possible per aquesta via es pot fer presencialment però demanant cita prèvia, caldrà demanar-la amb temps suficient per tal de poder per la tramitació en el termini establert.

 

Per tal d’agilitzar els tràmits, l’Ajuntament reforçarà el servei d’atenció presencial obrint a les tardes a partir del 15 de setembre i fins al 15 d’octubre.

 

Les ajudes a l’escolarització també s’estenen a altres conceptes, com ara el complement de les beques menjador que atorga el Consell Comarcal del Baix Llobregat. L’Ajuntament mantindrà la dotació de 60.000 euros que l’any passat va beneficiar 431 infants. També se subvencionarà el menjador a alumnat de Secundària amb una partida de 15.000 euros. El curs passat aquesta ajuda es va atorgar a 60 estudiants.

 

També s’afegeixen les beques per a activitats d’estiu, que s’obriran a partir de la primavera. Les ajudes genèriques per contribuir al pagament dels casals i activitats estan dotades amb 26.000 euros, i les del casal d’agost amb 34.000 euros. També es mantenen les beques de suport a la inclusió en els casals d’estiu per alumnes amb necessitats educatives especials (NEE), dotades amb 26.000 euros. Aquest tipus de beca es concreta en la presència de monitors addicionals per atendre els nois i noies amb NEE.