Qui pot presentar queixes i com fer-ho?

Qui pot presentar queixes?
 

Tothom, tant les persones físiques com jurídiques.

Totes les actuacions del Síndic Municipal de Greuges són gratuïtes i no és necessària l'assistència de cap advocat o procurador.

Com es presenten?
 

Les queixes s'han de formular per escrit, acompanyades amb els documents adients per aclarir el cas.

L'escrit ha de contenir el nom complet, l'adreça i el telèfon de la persona que el formula, i els fets i les circumstàncies que són objecte de la queixa. És aconsellable fer servir els models d'instància específics que aquesta Institució posa a l'abast de la ciutadania al Punt d'Atenció al Ciutadà.

Un cop rebuda la sol·licitud el Síndic Municipal de Greuges investigarà el motiu de la queixa. Acabades les seves actuacions donarà resposta per escrit a la persona física o jurídica que hagi presentat la queixa.

Les queixes adreçades al Síndic Municipal contra l'Administració municipal han d'haver esgotat les vies de reclamació que l'Ajuntament de Gavà té previstes en cada cas.

 

On es presenten?

 

Presencialment a la Oficina d'Atenció Ciutadana, o bé per correu ordinari

 

JUAN MARTÍNEZ
Síndic municipal de greuges
 
Oficina del Síndic
Edifici de l'Ajuntament
Pl.de Jaume Balmes, s/n, baixos
08850-GAVÀ
Horaris
Tel: 932639100 Oficina d'Atenció Ciutadana
de dilluns a divendres, de 9 a 14.30 hores
dimarts i dijous, de 9 a 19 hores
Fax: 932639108 Oficina del Síndic
de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores
sindic@gava.cat Atenció personal del Síndic
dimarts i dijous, de 10 a 13 hores
www.GavaCiutat.cat Visites concertades
en casos urgents


L'OAC registrarà la queixa, lliurarà una còpia a la persona interessada i remetrà la documentació a l'Oficina del Síndic.