null L'Ajuntament de Gavà quantifica l’impacte del temporal Glòria en prop de 2,7 milions d’euros

. El cost derivat de les intervencions municipals per reparar els desperfectes ocasionats i atendre la situació d’emergència s’apuja a 379.000 euros . Els danys a la platja i al Parc Agrari sumen uns 2,3 milions d’euros. Tres quarts parts corresponen al cost de la reposició de la sorra que ha perdut el litoral . El Ple Municipal aprova una declaració conjunta on es reclama al conjunt d’administracions accions d’urgència per disminuir l’impacte del temporal i garantir el futur de la platja i el Parc Agrari


Regresión de la playa por el temporal

L’Ajuntament de Gavà ha fet un balanç provisional de les afectacions del temporal Glòria al municipi de Gavà. Un informe que quantifica l’impacte de la borrasca en uns 2.675.000 euros i que ja s’ha traslladat a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat i al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

 

El pas del temporal va comportar greus danys materials a diferents punts de la ciutat i del terme municipal, a més de greus molèsties i inconvenients als veïns i veïnes. Unes afectacions que han comportat uns costos directes a l’Ajuntament de Gavà de 379.000 euros.
 

Per reparar els danys a l’espai públic i als equipaments i restablir la normalitat, l’Ajuntament va reforçar els serveis municipals, especialment els directament implicats en aquest tipus d’emergències per fenòmens naturals. També es van activar dispositius especials per donar suport i informació a la ciutadania, especialment als veïns i veïnes directament afectats pels efectes de la temporal.

 

Arbres caiguts

Els costos derivats dels serveis de Protecció civil (Policia Municipal i ADF), neteja, jardineria i obres (empresa municipal PRESEC), mobilitat (senyalització viària), i altres serveis municipals ha estat de 220.000 euros. A aquesta xifra cal afegir els més de 44.300 euros destinats a la reposició dels elements malmesos en alguns edificis municipals i escoles, on es van registrar goteres, despreniments d’elements de cobertes i altres danys provocats per les ventades.

 

El temporal Glòria també va provocar caiguda i trencament d’arbres, que en molts casos va comportar el tall de diferents carrers i camins, a banda del tancament dels parcs, jardins i equipaments municipals a l’aire lliure. La despesa de la retirada i reposició de l’arbrat s’ha valorat en 30.000 euros.

 

Altres afectacions de competència municipal han estat les derivades de la responsabilitat patrimonial (15.000 euros) i altres incidències (50.000 €). Així mateix, s’ha xifrat en 25.000 euros l’impacte econòmic del suport ofert a les persones afectades pel tall de subministrament elèctric durant el temporal, al voltant de 500 abonats dels barris de can Tries, ca n’Espinós i Bruguers per la caiguda d’una torre de tensió mitjana. El matí de divendres, l’Ajuntament va posar a la seva disposició la Nova Piscina Municipal i el pavelló Jacme March per dutxar-se  i atendre altres necessitats derivades de la manca de subministrament elèctric. Durant el cap de setmana, atès que l’avaria només persistia a ca n’Espinós, es va habilitar el Centre Cívic del barri per posar-lo a disposició dels veïns i veïnes afectades.

 

2,6 milions d’euros per a la platja i el Parc Agrari

 

La platja de Gavà s’ha endut la pitjor part del pas del temporal, cosa que va obligar a l’Ajuntament a prohibir-ne l’accés a la seva totalitat fins divendres. Una prohibició que a partir del cap de setmana es va aixecar a les àrees menys afectades. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que gestiona els serveis de les platges metropolitanes en coordinació amb els respectius ajuntaments, ha calculat que la reparació dels desperfectes ocasionats a les infraestructures del litoral de Gavà –papereres, dutxes, passarel·les, tancaments de dunes, entre altres- suposarà un cost de 46.000 euros.

 

No obstant això, la conseqüència més greu ha estat la pèrdua de sorra, tal com van comprovar en primera persona l’alcaldessa Raquel Sánchez i el subdelegat del Govern espanyol a Barcelona, Carlos Prieto, al tram del carrer Blanes, el més afectat per la regressió. L’Ajuntament estima que les intervencions d’urgència per a la reposició de sorra tindran un cost d’1.600.000 euros.

 

Els efectes del temporal també han estat especialment devastadors al Parc Agrari. Els danys en els cultius (en alguns conreus s’estimen pèrdues superiors al 70%) i infraestructures s’eleven a 650.000 euros.

 

 

Declaració política conjunta

 

Els efectes devastadors del temporal Glòria també van ser presents a la sessió del Ple Municipal celebrada ahir, amb l’aprovació d’una declaració de tots els grups municipals on s’insta al conjunt de les administracions “que s’impulsin accions d’urgència per disminuir l’impacte més immediat del temporal”. Consideren “indignant” que “gran part de la població pugui quedar-se sense servei elèctric, que es produeixin inundacions als camps del Delta per un sistema de desguàs obsolet, o que continuï produint-se la regressió del nostre litoral, afectant greument les platges”. És per això, que també reclamen “que es coordinin mesures que garanteixin a mig i llarg termini l’estabilització de les platges”, atès que l’ampliació del Port de Barcelona va provocar canvis en la dinàmica litoral. 

 

Al document també es denuncia el deficient estat de les línies elèctriques i la resposta lenta i ineficaç de la companyia en la resolució de l’avaria. És per això que es reclama “una auditoria sobre l’estat de les xarxes elèctriques als municipis del Delta del Llobregat i els serveis d’atenció a la ciutadania i als ajuntaments que ofereixen ENDESA i resta de companyies elèctriques” Així mateix, demanen que “s’obligui a la companyia a invertir per modernitzar la xarxa per donar serveis a la ciutadania en les condicions exigibles en ple segle XXI.”

 

La declaració també reclama a totes les administracions “més implicació per garantir el futur del parc Agrari, com a motor econòmic del territori i com a espai de gran valor natural i paisatgístic”. Es deixa constància que davant temporals com el sofert o inclús de menys greus, la xarxa de canals i rieres no poden desguassar a mar  i les inundacions als camps de conreus provoquen la pèrdua de collites senceres.

 

Els grups polítics municipals també mostren la solidaritat amb els familiars de les víctimes del temporal i amb les persones que directament han sofert danys personals o materials. Així mateix, deixen palès l’agraïment a cossos d’emergència, protecció civil, seguretat, i serveis municipals que han treballat per restablir la normalitat i vetllant per la seguretat de la ciutadania.

 

La declaració política es traslladarà als governs de l’Estat i de la Generalitat, a ENDESA, al Parc Agrari del Baix Llobregat i a la Cooperativa Agropecuària de Gavà.