Relació de projectes

Jornada G3

Abans de la Jornada G3 s’han fet dues sessions prèvies informatives i participatives per motivar la participación a la jornada G3 i al Fòrum G3. S’han fet dues trobades prèvies:

  • 26 de febrer a les 17.30 h, a la biblioteca Josep Soler Vidal.
  • 6 de març, a les 17.30 h, al casal municipal de la Gent Gran el Centre.

 

L'Àmbit de Benestar i Acció Social de l'Ajuntament de Gavà, conjuntament amb les persones que formen el Grup Motor per constituir el Fòrum de l'Envelliment Actiu, van organitzar la Jornada G3. Jornada participativa Gent Gran Gavà, que es va celebrar el 16 de març al Parc Arqueològic.

 

La jornada va tenir com a objectiu crear un espai de posada en comú de les necessitats, interessos i accions que cal posar en marxa per crear una societat més saludable i amiga de les persones grans. Es vol crear un nou espai de participació amb la ciutadania per abordar les actuacions d'envelliment actiu a la nostra ciutat.

 

Constitució del Fòrum G3. gent gran