Plan Local de Prevención de Residuos

Gavà va aprovar el seu Pla Local de Prevenció de Residus al 2020. És una eina que permet marcar les línies estratègiques a seguir per assolir els objectius de reducció de residus que es marquen a diversos plans i programes metropolitans, autonòmics i estatals.

Algunes de les fites que es marquen són:

- Lluita contra el malbaratament alimentari
- Prevenció dels plàstics d'un sol ús
- Promoció de la reparació d'objectes
- Foment de l'intercanvi de materials per allargar la seva vida útil