206 Pla Especial assignació d'usos equipament 7.4 del Pla Parcial del sector Central Mar

206 Plan Especial asignación de usos equipament 7.4 del Plan Parcial del sector Central Mar ha estat aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona, en sessió de 30 de gener de 2013, i publicat al DOG núm. 6352 de 10 d'abril de 2013.

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

INFORMACIÓ