Resolucions de recursos, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes