Altos cargos o cargos eventuales: perfiles, datos de contacto, retribuciones y actividades y bienes

DECLARACIÓN DE BIENES DE LOS CARGOS DE CONFIANZA

 

A raíz de la nueva normativa sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, recogida en la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre y la Ley catalana 19/2014, de 29 de diciembre, que afecta a la publicación de los datos declarados en el Resgistro de Intereses, tanto de los miembros electos como de los cargos directivos, se aprobaron en sesión plenaria los nuevos modelos de declaración del Registro de Intereses para adaptarlos a dicha normativa.

Adjuntamos en pdf las declaraciones de bienes y incompatibilidades de los cargos de confianza:

 

 

Àlex Ballester Fábregues, assessor dels Serveis d'Alcaldia i Comunicació,2019.

Mari Carmen Esquirol Jiménez, assessora dels Serveis de Benestar i Acció Social, novembre 2015.

Montserrat Capdevila Tatché, assessora de l'Àmbit de Nova Governança i Serveis Generals, 2019

Maria Angeles Gonzalez Macías, assessora d'Estrategia econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat,2019

Jordi Tudela Fernández, assessor de Coordinació d'Educació i Inclusió social, 2019

Fidel Vázquez Alarcón, director de serveis de Territori, Medi ambient i Transició ecològica, 2019