Tram urbà. Fortià Casas -Rambla

Els treballs en aquest tram han comportat l'enderroc de les edificacions expropiades a tocar de la Rambla. 

 

Com serà la nova C-245 en aquest tram i que guanyaràs amb aquesta  transformació?

  • Secció de tres carrils (2+1), amb carril reservat per al bus direcció Castelldefels.
  • Renovació integral de la vorera banda muntanya.
  • Carril bici segregat.
  • Nou enllumenat LED.
  • Regularització de les alineacions de façana del costat mar, gràcies a les expropiacions i als enderrocs executats.
  • S’equilibren les dues voreres: s’eixampla la de banda muntanya, que ara és més estreta i compta amb més comerç i activitat, i per poder-hi ubicar el carril bici segregat. S’estreny la de banda mar per poder mantenir l’amplada conjunta de tot el tram.

Quines seran les afectacions durant les obres?

La intervenció s’allargarà fins al 15 de novembre a la banda muntanya, on hi haurà major activitat d’obra. Quant a la banda mar, fins a finals d’any només s’actuarà parcialment a la zona propera a la calçada. L’afectació a veïnat i comerços serà mínima, ja que no es treballa entre la zona d’arbrat i la vorera de façanes.

Es garantirà l’accés de vianants a habitatges i comerços, així com la circulació de vehicles. S’informarà puntualment d’altres afectacions quant a les parades d’autobús i reubicació provisional dels contenidors.

Arbrat

Es procedeix a la tala d’un arbre que, per garantir el compliment d’accessibilitat, es reposarà en un altre tram. D’aquesta manera queda garantida la millora de la cobertura verda en el nou vial.

Calendari d'execució

De juliol a a primavera de 2022