186 Pla Especial d'equipament 7a3 de la Sentiu

Plan Especial de equipamiento 7a3 de La Sentiu, aprovado definitivamente por la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 24 de julio de 2008, publicado al SOGC núm. 5275 de 10 de diciembre de 2008.
 

DOCUMENTACIÓN SOBRE EL PLAN ESPECIAL

PLANOS